دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

عرشیان:

راستی آزمایی و کنترل صحت اندازه گیری تجهیزات جایگاه سی ان جی انقلاب انجام شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از انجام کالیبراسیون (راستی آزمایی و کنترل صحت اندازه گیری) تجهیزات جایگاه سی ان جی انقلاب با حضور نماینده شرکت نفت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، عرشیان افزود: به منظور مطابقت گاز سوختگیری شده در جایگاه انقلاب (نرسیده به چهارراه نسیم شمال) با هزینه دریافت شده آن، کالیبراسیون (راستی آزمایی و تعیین صحت و دقت اندازه گیری) تجهیزات این جایگاه با حضور نماینده شرکت نفت انجام شد.  

وی اظهار کرد: انجام کالیبراسیون باعث افزایش اطمینان شهروندان به صحت میزان گاز سوختگیری شده و نرخ پرداخت شده آن می شود و در حال حاضر در تمامی جایگاه سی ان جی سازمان تاکسیرانی مراحل کالیبراسیون به انجام رسیده است.   

وی در خاتمه افزود: سازمان تاکسیرانی دارای 8 جایگاه سی ان جی در سطح شهر است که در حال حاضر روزانه در حدود 12 هزار تاکسی و خودرو در این جایگاه ها سوختگیری می کنند.

پایان پیام

تصاویر مرتبط