مهندس اسماعیل عرشیان

 

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین

 

سوابق:

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک

معاون سازمان اتوبوسرانی