یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۰۵

در مردادماه سال جاري تحقق يافت؛

انعكاس 735 خبر از شهرداري قزوين در رسانه‌ها

خبرگزاري ايرنا، روزنامه‌هاي ولايت، ضميمه ايران زمين و اطلاعات و فرهيختگان در انعكاس اخبار در مردادماه سال جاري بيشترين همكاري را با مجموعه مديريت شهري قزوين داشتند.

 

با همكاري رسانه‌ها طي پنج ماه سال‌جاري سه هزار و 247خبر از شهرداري قزوين و سازمان‌هاي وابسته در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي استاني و كشوري انعكاس يافته است.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ با توجه به افزايش همکاري رسانه‌هاي گروهي جهت انعکاس اخبار، انعكاس خبر در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي استاني و كشوري طي پنج ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته است.
بنابراين گزارش؛ در مردادماه سال جاري 735 خبر، گزارش توليدي و پوششي در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي استاني و كشوري انعكاس يافته است كه خبرگزاري ايرنا با انعکاس 99، خبرگزاري مهر با 65، خبرگزاري ايلنا با 58 و خبرگزاري فارس با 42 خبر به ترتيب بيشترين همکاري را در مردادماه سال جاري با مجموعه شهرداري قزوين و سازمانهاي وابسته در انعکاس اخبار و اطلاع رساني از آخرين اقدامات مديريت شهري داشتند.
 در اين گزارش آمده است؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب، روزنامه ولايت با 62 خبر، هفته‌نامه مينودر با 16خبر، هفته‌نامه حديث با 14خبر و افق آينده با 11 خبر بيشترين همکاري را در اطلاع رساني با اين مجموعه در همين مدت داشتند.
 همچنين ضميمه روزانه و استاني روزنامه ايران با عنوان "ايران زمين" با انعکاس 32خبر، ضميمه ماهنامه روزنامه کار و کارگر با انعکاس 16 خبر و ضميمه هفتگي روزنامه همشهري با انعکاس 8 خبر بيشترين همکاري را با مجموعه شهرداري قزوين در امر اطلاع رساني داشتند.
اين گزارش مي‌افزايد؛ در اين مدت روزنامه اطلاعات با 8خبر، روزنامه فرهيختگان با 8خبر و روزنامه رسالت با 5خبر و دنياي اقتصاد با 4 خبر به ترتيب بيشترين همكاري را با شهرداري قزوين داشتند.
شايان ذكر است؛ خبرگزاري‌هاي ايرنا با 380خبر، ايلنا با 299خبر، فارس با 288خبر، مهر با 193خبر، تين نيوز با 17 خبر، موج با 13 خبر، شبستان با 10خبر ، آريا با 2خبر، ايسنا با 2 خبر  و ساير رسانه هاي مجازي با 59 خبر بيشترين همكاري را با اين مجموعه طي چهار ماه اول سال جاري داشتند.
در اين گزارش آمده است؛ شهرداري قزوين از همکاري رسانه‌ها استاني و کشوري اعم از مکتوب و مجازي در امر اطلاع رساني و پوشش اخبار تشکر دارد چراكه همکاري رسانه‌ها با نهادها به ويژه مديريت شهري و انعکاس اخبار فعاليت ها و رويدادها باعث مي‌شود، شهرداري قزوين در انجام ماموريت‌هاي محوله در مسير توسعه شهر موفق‌تر عمل کند و مردم نيز همراهي قابل ملاحظه اي با شهرداري داشته باشند.
 پايان پيام

 

تصاویر مرتبط