سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۲۴

درتير ماه سال جاري صورت گرفته است؛

برقراري 821 تماس با سامانه 137 شهرداري قزوين

در تيرماه سال جاري 821 مورد تماس، توسط شهروندان با سامانه 137 شهرداري قزوين صورت گرفته که بيش ترين درخواست شهروندان در زمينه مرمت آسفالت معابر بوده است.

 

علي رضايي، مدير سامانه 137شهرداري قزوين، با اعلام اين خبر در گفت و گو با پيام شهر اظهار کرد:منطقه دو شهرداري قزوين، سازمان مديريت پسماند، منطقه يک شهرداري، سازمان پارک ها و فضاي سبز، منطقه سه شهرداري و سازمان حمل و نقل و ترافيک به ترتيب با 295، 222، 106، 87، 56 و 30 تماس بيش ترين ميزان درخواست هاي مردمي را به خود اختصاص داده اند.
رضايي با اشاره به اين که در اين دوره درخواست‌هاي مردم با دوره‌هاي قبل از نظر محتوا تغيير چنداني نکرده است و 172مورد نياز به مرمت آسفالت معابر بالاترين خواسته شهروندان مي‌باشد، افزود: رفع سد معابر، نظافت و جمع‌آوري زباله و ضايعات، رسيدگي به امور پارک‌ها، جمع‌آوري خاک و نخاله از معابر و رفع آبگرفتگي معابر به ترتيب با 107، 76، 63، 45، 27 مورد بيش ترين درخواست شهروندان طي اين مدت بود.
مدير سامانه 137 شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: طي ارتباط تلفني با 446 نفر از تماس گيرندگان و نظرسنجي در خصوص ميزان رضايت مندي آنان از عملکرد واحدهاي اجرايي، به نسبت مأموريت‌هاي محوله، سازمان مديريت پسماند با کسب 54، منطقه دو با 52 و منطقه يک با 45 درصد به ترتيب رتبه‌هاي اول، دوم و سوم را کسب کردند.
رضايي با بيان اين که شهروندان در اين مدت 76مورد عدم رسيدگي به درخواست هايشان از سوي عوامل اجرايي را به سامانه اعلام کردند، ادامه داد:با اعزام ناظران به محل و بررسي ميداني، در 54مورد عملکرد سازمان‌ها مورد تأييد و شهروندان توجيه و راهنمايي شدند و در 22مورد نيز حق با شهروندان بوده و گزارش واحدهاي اجرايي صحيح نبود که مراتب به واحدهاي مربوطه اعلام شد تا موضوع مورد پيگيري قرار گرفته و رفع شود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط