شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۴

تقدير از سازمان تاكسيراني قزوين

مدير عامل محترم اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور از مدير عامل و كاركنان سازمان تاكسيراني قزوين تشكر كرد .

 

 
مدير عامل محترم اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور از مدير عامل و كاركنان سازمان تاكسيراني قزوين تشكر كرد . پيرو انجام امور مربوطه به ساماندهي وانت بارها درشهر قزوين جناب آقاي مهندس بابك هاشمي – مديرعامل محترم اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور – پس از بررسي عملكرد واحد مديريت حمل و نقل بار شهري زير مجموعه سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني قزوين با ابراز خرسندي از عملكرد ايشان در ساماندهي وسايط نقليه حمل بار با ارسال نامه اي از ايشان قدر داني نموده و توفيقات الهي را از درگاه ايزد منان براي اين عزيزان خواستار شد .
به گفته ي مدير عامل محترم سازمان تاكسيراني ، مديريت حمل و نقل بار شهري قزوين توانسته است به صورت بسيار مطلوبي نسبت به ساماندهي انواع خودروهاي حمل بار همچون وانت بار ها ، يدك كش ها ، خاورهاي جرثقيل و ... را به خوبي به انجام برساند كه در اين خصوص بالغ بر 5500 دستگاه از انواع اين نوع خودروها ساماندهي شده اند كه پس از انجام مراحل قانوني با استفاده از آرم و علائم ويژه ساماندهي در شهر قزوين در حال خدمات رساني به شهروندان عزيز هستند و تعداد 1500 دستگاه ديگر هم در حال پرونده سازي و اجراي مراحل اداري مي باشند .
مدير عامل سازمان افزود : مديريت حمل و نقل بار شهري قزوين از پيشگامان و جزو برترين هاي ساماندهي حمل و نقل شهري در كشور مي باشد كه اين امر فقط با درايت مديريت محترم و تلاش پرسنل و كارمندان خدوم اين واحد به دست آمده است .
آقاي صباغان در پايان از كليه نهادهاي خصوصي و تعاوني كليه اشخاصي كه در امر خدمات رساني حمل و نقل بار شهري فعاليت مي كنند درخواست كرد جهت انجام امور ساماندهي وسايط نقليه باري خود هرچه سريعتر به واحد مديريت حمل و نقل بار شهري واقع در خيابان شهيد انصاري مراجعه فرمايند .
پايان پيام
 
 

 

تصاویر مرتبط