دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۹

رضايي، مدير سامانه 137 شهرداري قزوين خبر داد؛

821 تماس با سامانه 137 شهرداري قزوين در تيرماه 91

طي تيرماه سال جاري 821 مورد تماس توسط شهروندان با سامانه 137 شهرداري قزوين صورت گرفته است.

 

مدير سامانه 137 شهرداري قزوين گفت: طي تيرماه سال جاري 821 مورد تماس توسط شهروندان با سامانه 137 شهرداري قزوين صورت گرفته است كه بيشترين درخواست شهروندان در زمينه مرمت آسفالت معابر بوده است.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ علي رضايي با بيان اينكه طي تيرماه سال جاري 821 مورد تماس مردمي با سامانه برقرار شده است، افزود: منطقه دو شهرداري قزوين با 295 مورد ، سازمان مديريت پسماندها با 222 ، منطقه يک شهرداري با 106، سازمان پارک‌ها و فضاي سبز با 87، منطقه سه شهرداري با 56 و سازمان حمل و نقل و ترافيک با 30  تماس، بيشترين تماس را داشتند.
وي با تصريح اينكه در اين دوره درخواست هاي مردم با دوره هاي قبل از نظر محتوا تغيير چنداني نکرده است و همچنان نياز به مرمت آسفالت معابر با 172 مورد بالاترين خواسته شهروندان مي‌باشد، بيان كرد: رفع سد معابر با 107مورد، نظافت و جمع آوري زباله و ضايعات با 76 مورد، رسيدگي به امور پارک ها با 63 مورد، جمع آوري خاک و نخاله از معابر با 45 مورد و رفع آبگرفتگي معابر با 27 مورد بيشترين درخواست شهروندان طي اين ماه بود.
رضايي با بيان اينكه طي ارتباط تلفني با 446 نفر از تماس گيرندگان و نظرسنجي راجع به ميزان رضايت مندي آنان از عملکرد واحدهاي اجرايي، به نسبت مأموريت‌هاي محوله،  سازمان مديريت پسماندها با کسب 54درصدرضايتمندي، منطقه دو با 52درصد و منطقه يك با 45درصد به ترتيب رتيه هاي اول، دوم و سوم را كسب كردند.
مدير سامانه 137 شهرداري قزوين ادامه داد: در مجموع شهروندان در اين مدت 76 مورد عدم اقدام و انجام کار از سوي عوامل اجرايي به سامانه اعلام كردند که با اعزام ناظران به محل و بررسي ميداني در 54 مورد عملکرد سازمانها مورد تأييد و شهروندان توجيه و راهنمايي شدند و در 22 مورد حق با شهروندان بوده و گزارش واحدهاي اجرايي صحيح نبود که مراتب به واحدهاي مربوطه اعلام و تا رفع مورد در حال پيگيري مي باشند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط