* تاکسی­های آریو، سمند، پژو، پراید و پیکان:

 

* تاکسی­های ون:

روشویی 4500 تومان

روشویی 5000 تومان

جاروبرقی 2500 تومان

جاروبرقی 3000 تومان

موتورشویی 5000 تومان

موتورشویی 5000 تومان