اين غار در5 کيلومتري جنوب غربي روستاي گشنه رود ازبخش رودبارشهرستان با مختصات 55/52/49 درجه طول شرقي و 20/34/36 درجه عرض شمالي در ارتفاع 1620 متري از سطح دريا قرار دارد که حدود 250 ميليون سال قبل بر اثر انحلال سنگهاي آهکي سازند روته تشکيل شده و متعلق به دوره پرمين و اواخردوران زمين شناسي است. اين غار ازنوع مرطوب بوده و داراي يک تالار اصلي و چند تالار فرعي به مساحت حدود يکصدمتر و ارتفاع بيست متر مي باشد که هوايي ساکن و سرد دارد. متاسفانه استالاکتيت ها و استالا کميت هاي بسيار زيبا وحجيم آن به دليل دسترسي، نسبتا دستخوش تخريب سودجويان قرار گرفته وچکيده ها و چکنده هاي فراواني توسط غارتگران شکسته و به يغما رفته است. بعضي شواهد از انسان زي بودن اين غار درگذشته هاي دور حکايت دارد.