نرم افزار حفاری شهرداری قزوین در کمیته فنی هماهنگی مورد بررسی قرار گرفت

علی وحدانی فر، دبیر کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین گفت: کمیته فنی و هماهنگی پروژه ها با حضور مدیرعامل سازمان آمارو فناوری اطلاعات شهرداری قزوین ، معاونین عمرانی مناطق و کارشناسان اداره درآمد...

۱۳۹۸/۰۸/۲۵

شماره پیامک برای دریافت نظرات و پیشنهادات شهروندان در مورد کانکس دوچرخه مسیر سلامت اختصاص یافت

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: به منظور دریافت انتقادات و پیشنهادات شهروندان در مورد عملکرد کانکس کرایه دوچرخه مسیرسلامت شماره پیامک ۱۰۰۰۳۰78اختصاص داده شده است

۱۳۹۸/۰۸/۱۸