سازمان زیباسازی شهرداری قزوین در حوزه سیما و منظر شهری عملکرد قابل قبولی داشته است

حسنعلی اصغری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی و رئیس کارگروه گردشگری شهرداری قزوین از عملکرد سازمان زیباسازی در حوزه بهسازی و حفظ هویت محیط شهری و رشد فرهنگ عموم مردم در مسیر ارتقاء کیفیت...

۱۳۹۷/۱۰/۰۲

ساماندهی و ممیزی بیش از دو هزار و پانصد واحد مسکونی در محلات و نواحی منفصل شهری منطقه یک شهرداری قزوین

اصغر بهنام زاده ، سرپرست منطقه یک شهرداری قزوین، از ساماندهی و ممیزی دو هزار و پانصد و 84 واحد مسکونی در شهرک شهید بهشتی ، پردیس 1و2 ، اراضی عظیم زاده ، شهرک شهید رجایی و ناحیه منفصل شهری چوبیندر و...

۱۳۹۷/۱۰/۰۲