11 معبر سطح شهر در سال97 درراستای تسهیل در تردد سالمندان و معلولان مناسب سازی شد

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین، گفت: تسهیل در تردد سالمندان و معلولان از اولویت های سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین به شمار می رود که از طریق اجرای پروژه...

۱۳۹۸/۰۳/۰۲