شنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۴

زندپور، سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

بانک اطلاعاتي تاکسيرانان باسابقه قزوين تهيه مي شود

سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري قزوين بانک اطلاعاتي تاکسيرانان باسابقه تهيه مي کند.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: بانک اطلاعاتي تاکسيرانان باسابقه تهيه مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اقدام به جمع آوري اطلاعات تاکسيراناني که سابقه کاري بيش از 30سال دارند، کرده است.

وي اضافه کرد: تشکيل اين بانک اطلاعاتي زمينه اي براي شناساندن اين افراد به مسئولان و تقدير از زحمات بي وقفه آنان در ناوگان تاکسيراني قزوين فراهم مي کند.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: همچنين اين امر موجب مي شود جايگاه و شأن اجتماعي تاکسيرانان ارتقاء يافته و بتوانيم با قدرداني از آنان گوشه اي از خدماتي که به شهروندان ارائه داده اند را جبران کنيم.

زندپور تصريح کرد: در اين راستا از تاکسيرانان تقاضا مي شود با سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين همکاريلازم را داشته باشند.

وي خاطرنشان کرد: تاکنون اطلاعات حدود  15نفر از تاکسيرانان باسابقه فعال در ناوگان تاکسيراني شهرداري قزوين جمع آوري شده است.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: پس از جمع آوري اطلاعات تاکسيرانان باسابقه درنظر است در صورتي که در قالب معيارهاي تاکسيران نمونه مي گنجند از سوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به عنوان راننده نمونه معرفي شوند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط