سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۷/۲۲

کاشي‌پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

سوار کردن بيش از ظرفيت مجاز در سرويس مدارس ممنوع است

سوارکردن بيش از ظرفيت مجاز طبق کارت خودرو در سرويس مدارس ممنوع است و در صورت مشاهده با رانندگان برخورد مي‌شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: سوارکردن بيش از ظرفيت مجاز طبق کارت خودرو در سرويس مدارس ممنوع است و در صورت مشاهده با رانندگان برخورد مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: بر اساس جلسات کارگروه ماده18سرويس مدارس تعداد دانش آموزاني که مي توانند سوار خودروي تاکسي شوند بر اساس ظرفيت کارت خودرو است.

وي عنوان کرد: در کارت هر خودرو ميزان ظرفيت سرنشينان آن خودرو ذکر شده است بنابراين والدين دانش آموزان با اطلاع از اين موضوع اگر مشاهده کردند خودرويي بيش از ظرفيت کارت خود دانش آموزان سوار کرده است، مراتب را به مسئولان امر گزارش دهند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: والدين مي توانند در صورت مشاهده تخلف از سوي رانندگان سرويس مدارس درباره سوار کردن بيش از ظرفيت خودرو مراتب را به روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، انجمن اولياء و مربيان و پليس راهور اطلاع رساني کنند.

کاشي پزها خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده يا اثبات ارتکاب تخلف از سوي رانندگان سرويس مدارس مبني بر سوار کردن بيش از ظرفيت خودرو با آنان برخورد مي شود.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط