چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۶

کاشي پزها،مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد؛

معرفي راننده نمونه قزوين در هفته اول مهرماه سال جاري

راننده نمونه هفته اول مهرماه سال جاري سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين انتخاب شد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: راننده نمونه هفته اول مهرماه سال جاري سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: براساس دستورالعملي که از سوي اتحاديه تاکسيراني هاي شهري کشور به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ابلاغ شده است، تاکسيرانان نمونه به صورت هفتگي انتخاب شده و معرفي مي شوند.

وي اضافه کرد: براين اساس وقتي يک تاکسيران چندبار در نظرسنجي‌هاي داخل استان به عنوان تاکسيران نمونه انتخاب شد به اتحاديه تاکسيراني هاي شهري کشور نيز معرفي مي شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ادامه داد: اين اتحاديه برخي از معيارها و شاخص ها را براي معرفي تاکسيرانان نمونه از سراسر کشور در نظر گرفته که هريک از رانندگان که اين معيارها را مدنظر قرار دهند، توسط سازمان تاکسيراني به اتحاديه معرفي مي شوند.

کاشي پزها عنوان کرد: تاکسيرانان منتخب از نظر حسن شهرت و تاثيرگذاري به اطرافيان به ويژه ساير تاکسيرانان و شهروندان به عنوان يک الگو مورد تأييد باشند.

وي تصريح کرد: تاکسيرانان نمونه در شوراي اداري سازمان تاکسيراني، شوراي اسلامي شهر، نمازجمعه و ساير مقامات شهري مورد تقدير قرار مي گيرند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: همچنين تاکسيرانان نمونه در نشريات محلي استان معرفي مي شوند تا الگويي براي ديگر تاکسيرانان فعال در ناوگان تاکسيراني شهرداري قزوين به شمار روند.

کاشي پزها بيان کرد: براين اساس آقاي رضا نجفي با هشت سال سابقه فعاليت در سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به عنوان تاکسيران نمونه هفته اول مهرماه سال جاري انتخاب شد.

وي اظهار کرد: نجفي از تاکسيرانان فعال سازمان بوده و در عرصه هاي ورزشي در رشته هاي تکواندو و کنگ فو فعاليت هاي گسترده اي دارد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين افزود: وي ضمن کسب چندين لوح تقدير در رشته هاي ورزشي فوق از سوي سپاه ناحيه شهرستان قزوين واداره کل تربيت بدني استان نيز چندين بار مورد تقدير قرار گرفته است.

کاشي پزها اضافه کرد: آقاي نجفي در ورزش همگاني در شهر قزوين فعاليت داشته و علاوه برارائه خدمات به عنوان يک تاکسيران نمونه در  باشگاه ورزشي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به عنوان مربي فعاليت مي کند.

وي يادآور شد: شهروندان قزويني مي توانند نظرات خود در مورد تاکسيران نمونه را از طريق شماره تلفن33848 داخلي 119 و120 وهمچنين شماره پيامي 30008464 به روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ارائه دهند.

 

تصاویر مرتبط