چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۶

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد

صدور مجوز براي خودروهاي شخصي آقايان به منظور ارائه خدمات سرويس مدارس

براي خودروهاي شخصي آقايان به منظور ارائه خدمات سرويس مدارس مجوز لازم از سوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين صادر مي شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: براي خودروهاي شخصي آقايان به منظور ارائه خدمات سرويس مدارس مجوز لازم از سوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين صادر مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: باتوجه به درخواست هاي مکرري که از سوي راننده هاي آقا و والدين به منظور صدور مجوز سرويس مدارس براي خودروهي شخصي آقايان شد، مجوز سرويس مدارس براي اين متقاضيان صادر مي شود.

وي اضافه کرد: امکان ارائه خدمات سرويس مدارس براي خودروهاي شخصي آقايان فقط براي سال تحصيلي 94-93 فراهم شده و پس از آن باطل مي شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: براين اساس آقايان مالک خودروهاي شخصي که متقاضي ارائه خدمات سرويس مدارس هستند مي توانند با مراجعه به سازمان و طي مراحل اداري نسبت به دريافت مجوز سرويس مدارس اقدام کنند.

کاشي پزها يادآور شد: مجوز مذکور براي مدت زمان يک سال صادر شده و پس از پايان سال تحصيلي از درجه اعتبار ساقط مي شود.

 

تصاویر مرتبط