پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۰

مسئول روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد؛

برگزاري مسابقات فوتسال«عيدتاعيد» تاکسيرانان از 14مهرماه سال جاري

مسابقات فوتسال«عيدتاعيد»تاکسيرانان تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به مناسبت عيد قربان و عيد غديرخم از 14مهرماه سال جاري به مدت يک هفته برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين: يکي از اقدامات سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين برگزاري برنامه ها ومسابقات ورزشي براي تاکسيرانان است.

مسئول روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: مسابقات فوتسال«عيدتاعيد»تاکسيرانان تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به مناسبت عيد قربان و عيد غديرخم از 14مهرماه سال جاري به مدت يک هفته برگزار مي شود.

وي اضافه کرد: باتوجه به نقش بي بديلي که ورزش در جسم و روح انسان ها مي گذارد و اهميت پويايي و سلامت تاکسيرانان در ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان اين سازمان فعاليت هاي ورزشي را در ليست برنامه هاي اولويت دار قرار داده است.

مسئول روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: حضور تاکسيرانان در فعاليت هاي ورزشي موجب مي شود با روحيه بهتري در جامعه حاضر شده و خدمات بهتري به شهروندان ارائه دهند.

وي افزود: اين مسابقات با حضور 16تيم و با همکاري سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين از 14مهرماه سال جاري به مدت يک هفته برگزار مي شود.

وي يادآور شد: يکي از برنامه هاي پيش بيني شده براي مراسم افتتاحيه اين مسابقات، حضور مديران عامل دو سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين و فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط