سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

زندپور، سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

باشگاه فجر سازمان تاکسيراني قزوين آماده ثبت نام از تاکسيرانان است

باشگاه فجر سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين آماده ثبت نام از تاکسيرانان است.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: باشگاه فجر سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين آماده ثبت نام از تاکسيرانان در رشته هاي آمادگي جسماني و بدن سازي براي بانوان و آقايان است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: انجام فعاليت هاي ورزشي موجب سلامتي جسم و پرورش روح انسان مي شود.

وي اضافه کرد: باتوجه به اهميت ورزش واثرات مثبت فعاليت هاي ورزشي بر روي روح و جسم انسان، سازمان تاکسيراني با راه اندازي باشگاه ورزشي ويزه بانوانا و آقايان سعي در ترويج فعاليت هاي ورزشي در بين تاکسيرانان دارد.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد:  در حال حاضر باشگاه فجر سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين حدود60 عضو آقا و40عضو بانو دارد که به صورت پيوسته در اين باشگاه فعاليت مي کنند.

زندپور يادآور شد: اميدواريم تاکسيرانان نيز از اين اقدام سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين استقبال کرده و با ثبت نام در باشگاه به فعاليت هاي ورزشي روي آورند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط