پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۲۰

زندپور، سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد؛

برگزاري مسابقات فوتسال بين تاکسيرانان و مديران شرکت هاي حمل و نقل درون شهري

مسابقات فوتسال بين تاکسيرانان و مديران و رانندگان شرکت هاي حمل و نقل درون شهري برگزار مي شود.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: مسابقات فوتسال بين تاکسيرانان و مديران و رانندگان شرکت هاي حمل و نقل درون شهري برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: يکي از برنامه هاي ورزشي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين برگزار ي مسابقات ورزشي در مناسبت هاي مختلف است.

وي اضافه کرد: براين اساس اين سازمان اقدام به برگزاري مسابقه فوتسال به مناسبت هفته دولت کرد که به دليل کمبود زمان، برگزار اين مسابقات به نيمه دوم شهريورماه سال جاري موکول شد.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: اين مسابقه فوتسال با همکاري سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين برگزار مي شود.

زندپور خاطرنشان کرد: برگزاري اين مسابقه با استقبال خوبي از سوي تاکسيرانان و مديران ورانندگان شرکت هاي حمل و نقل درون شهري تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين روبرو شد.

وي يادآور شد: برگزاري مسابقات دارت خانواده، طناب کشي و در صورت وجود امکانات واليبال نيز در دستورکار سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين قرار دارد.

 

تصاویر مرتبط