دوشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۷

زندپور، سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد؛

نرخ خدمات تاکسيراني به تصويب شوراي شهر قزوين رسيد

نرخ خدمات تاکسيراني به تصويب شوراي اسلامي شهر قزوين رسيد.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: نرخ خدمات تاکسيراني به تصويب شوراي اسلامي شهر قزوين رسيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: تعرفه پيشنهادي سازمان تاکسيراني در خصوص افزايش نرخ خدمات سازمان تاکسيراني به شوراي اسلامي شهر قزوين ارائه شده بود.

وي اضافه کرد: اعضاي کميسيون اداري-مالي و حقوقي شوراي اسلامي شهر قزوين پس از بررسي تعرفه پيشنهادي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اين نرخ را مصوب کردند.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: اين نرخ جديد خدمات ارائه شده از سوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين پس از تصويب به منظور اجرا به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ابلاغ شده است.

زندپور با اشاره به خدمت قابل ارائه توسط سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: تشکيل پرونده و ثبت نام از متقاضيان جديد، هزينه برگزاري آزمون شهرشناسي وپذيرش، صدور پروانه يک ساله مالکيت تاکسي، صدور دفترچه يک ساله کار با تاکسي، امتياز و خدمات واگذاري وتحويل خودروي جديد از جمله خدمات ارائه شده توسط اين سازمان است.

وي گفت: امتياز تعويض پروانه مالکيت يا دفترچه کار با تاکسي، امتياز انتقال پروانه بهره برداري هنگام خريد و فروش تاکسي، تمديد اعتبار پروانه مالکيت يک ساله، حق عضويت سالانه، حق عضويت ماهانه تاکسي بي سيم، حق عضويت ماهانه خطوط درون وبرون شهري، امتياز صدور پروانه شرکت هاي حمل و نقل درون شهري نيز از ديگر خدمات اين سازمان است که نرخ جديد آن ها به تصويب شوراي شهر رسيده است.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين حاطرنشان کرد: تمديد اعتبار پروانه شرکت هاي حمل و نقل درون شهري، فروش تابلو، جي پي اس وساير اقلام به قيمت تمام شده بعلاوه درصد مصوب نيز از ديگر موادي است که نرخ جديد آن‌ها در شوراي اسلامي شهر قزوين به تصويب رسيده است.

زندپور يادآور شد:  اطلاعات تکميلي در خصوص مصوبه نرخ خدمات سازمان تاکسيراني که به تصويب شوراي شهر قزوني رسيده است در روزهاي آينده اطلاع رساني مي شود.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط