دوشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۷

زندپور، سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد

معرفي تاکسيرانان نمونه قزويني به صورت هفتگي

از اين پس تاکسيرانان نمونه قزويني به صورت هفتگي انتخاب شده و معرفي مي‌شوند.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: از اين پس تاکسيرانان نمونه قزويني به صورت هفتگي انتخاب شده و معرفي مي‌شوند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: براساس دستورالعملي که از سوي اتحاديه تاکسيراني هاي شهري کشور به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ابلاغ شده است، تاکسيرانان نمونه به صورت هفتگي انتخاب شده و معرفي مي شوند.

وي اضافه کرد: براين اساس وقتي يک تاکسيران چندبار در نظرسنجي‌هاي داخل استان به عنوان تاکسيران نمونه انتخاب شد به اتحاديه تاکسيراني هاي شهري کشور نيز معرفي مي شود.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ادامه داد: اين اتحاديه برخي از معيارها و شاخص ها را براي معرفي تاکسيرانان نمونه از سراسر کشور در نظر گرفته که هريک از رانندگان که اين معيارها را مدنظر قرار دهند، توسط سازمان تاکسيراني به اتحاديه معرفي مي شوند.

زندپور عنوان کرد: تاکسيرانان منتخب از نظر حسن شهرت و تاثيرگذاري به اطرافيان به ويژه ساير تاکسيرانان و شهروندان به عنوان يک الگو مورد تأييد باشند.

وي تصريح کرد: تاکسيرانان نمونه در شوراي اداري سازمان تاکسيراني، شوراي اسلامي شهر، نمازجمعه و ساير مقامات شهري مورد تقدير قرار مي گيرند.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: همچنين تاکسيرانان نمونه در نشريات محلي استان معرفي مي شوند تا الگويي براي ديگر تاکسيرانان فعال در ناوگان تاکسيراني شهرداري قزوين به شمار روند.

زندپور خاطرنشان کرد: برنامه سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اطلاع رساني وسيع در اين زمينه است تا از اين طريق عموم شهورندان از موضوع مطلع شده و تاکسيران نمونه هر هفته توسط شهروندان انتخاب شود.

وي بيان کرد: شهروندان قزويني مي توانند نطرات خود در مورد تاکسيران نمونه را از طريق شماره تلفن33848 داخلي 119 و120 وهمچنين شماره پيامي 30008464 به روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ارائه دهند.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: باتوجه به اين که بايد هرهفته تاکسيران نمونه را انتخاب کرده و به اتحاديه تاکسراني هاي شهري کشور معرفي کنيم، همکاري شهروندان در اين زمينه بسيار اثرگذار است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط