شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۵

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد

آشنايي کودکان با سرويس مدارس در نمايشگاه بازي و اسباب بازي

کودکان در نمايشگاه بازي و اسباب بازي با مشخصات سرويس مدارس بيشتر آشنا مي شوند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: کودکان در نمايشگاه بازي و اسباب بازي با مشخصات سرويس مدارس بيشتر آشنا مي شوند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: باتوجه به اين که سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين نيز همراه با ديگر سازمان هاي زيرمجموعه معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين در نمايشگاه بازي و اسباب بازي حضور پيدا کرده برخي از محورهاي آموزشي را پيگيري مي کند.

وي اضافه کرد: از جمله اين محورهاي آموزشي که براي کودکان درنظر گرفته شده است، شناساندن رنگ و آرام سرويس مدارس به کودکان است تا کودکان با علائم سرويس مدرسه آشنا شوند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ادامه داد: مواردي از قبيل اين که آرم سرويس مدارس در سال جاري به رنگ بنفش تغيير کرده و اين آرم در شيشه جلو وعقب خودرو نصب مي شود تا به راحتي قابل رويت باشد، به کودکان آموزش داده مي شود.

کاشي پزها عنوان کرد: توجه به حقوق ديگران در هنگام استفاده از سرويس مدرسه از ديگر محورهاي آموزشي است که در اين زمينه به کودکان مي‌آموزيم براي احترام به حقوق دوستان خود 5دقيقه قبل از آمدن سرويس مدرسه جلوي درمنزل حاضر شوند.

وي تصريح کرد: سلام کردن هنگام سوارشدن به سرويس مدرسه و پرهيز از شوخي با دوستان خود در هنگام حرکت خودرو از ديگر مواردي است که به کودکان آموزش داده مي شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: رعايت نظم و انضباط در سرويس مدرسه و تحمل کردن براي اين که راننده آن ها را به باباي مدرسه تحويل دهد نيز از جمله موارد آموزشي است که توسط کارشناسان و مربيان سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در غرفه معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين به کودکان تا7سال آموزش داده مي شود.

 

تصاویر مرتبط