چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۲

کاشي‌پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد؛

ايجاد اشتغال براي 9 نفر از معلولان در سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين

سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين براي 9 نفر از معلولان توانمند در پست‌هاي مختلف سازماني ايجاد اشتغال کرده است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين براي  9 نفر از معلولان توانمند در پست هاي مختلف سازماني ايجاد اشتغال کرده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: يکي از اقداماتي که سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين انجام داده اشتغال زايي براي معلولان توانمند است.

وي اضافه کرد: اين سازمان در راستاي  ايجاد اشتغال براي معلولان 9 نفر از آنان را در پست هاي مختلف سازماني به کار گرفته و از توانايي هاي آنان در پيشبرد اهداف خود بهره مند مي شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: از اين تعداد 6نفر خانم و 3نفر آقا هستند که در شبکه تاکسي بي سيم سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين فعاليت مي کنند.

يادآوري مي شود به دليل اين اقدام ارزشمند سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، کانون معلولان توانا در مراسمي که برگزار کرده بود از مهندس مصطفي کاشي پزها مديرعامل اين سازمان تقدير کرد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط