شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۸

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد

فعاليت بيش از هزار خودرو در سال تحصيلي گذشته درسرويس مدارس

در سال تحصيلي93-92بيش از هزار خودرو تحت نظارت اين سازمان در سرويس مدارس قزوين فعاليت مي‌کردند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: در سال تحصيلي93-92بيش از هزار خودرو در سرويس مدارس قزوين فعاليت مي‌کردند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: باتوجه به اين‌که اقدامات اوليه براي صدورمجوز و يا تمديد آن براي فعاليت در قالب سرويس مدارس در ايام تابستان صورت مي‌گيرد، جلسات لازم به اين منظور در حال برگزاري است.

وي افزود: پيمانکاران فعال در اين عرصه باحضور در جلسه سرويس مدارس، شيوه نامه کارگروه ماده18 را دريافت کردند تا پس از مطالعه آن نسبت به ارائه پيشنهادات و نظرات خود در مورد سرويس مدارس اقدام کنند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: اين جلسات به منظور آگاهي رانندگان سرويس مدارس از آئين‌نامه‌ها وهماهنگي‌ آنان برگزار مي شود.

کاشي پزها تصريح کرد: پيشنهادات ونظرات رانندگان سرويس مدارس به مسئولان امر به ويژه سازمان تاکسيراني موجب مي شود سطح کيفي خدمات ارائه شده در اين زمينه افزايش قابل توجهي يابد.

وي گفت: در سال تحصيلي گذشته 720خودرو با راننده آقا که شامل 405 تاکسي گردشي و315 خودروي آژانسي بود در قالب سرويس مدارس تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين فعاليت مي‌کردند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: همچنين 300خودرو نيز با راننده خانم که شامل 10خودروي تاکسي بي سيم،27 خودروي آژانسي و263 خودروي شخصي تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين بود در قالب سرويس مدارس به دانش‌آموزان خدمات ارائه دادند.

کاشي پزها يادآور شد: اميدواريم بابرنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در سال جاري نيز موفق شويم خدمات اين سازمان را به بهترين نحوممکن به مدارس به ويژه دانش آموزان که آينده سازان اين کشور هستند، ارائه دهيم.

تصاویر مرتبط