یکشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۲

زندپور، کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

تاکسيرانان براي استقبال مردم در استفاده از تاکسي از خودشان شروع کنند

تاکسيرانان براي استقبال مردم در استفاده از تاکسي از خودشان شروع کنند.

کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: تاکسيرانان براي استقبال مردم در استفاده از تاکسي از خودشان شروع کنند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: يکي از مباحثي که در چهارمين کارگاه آموزشي ويژه تاکسيرانان در سال جاري مطرح شد، بررسي نقش رانندگان تاکسي در افزايش رغبت شهروندان براي استفاده از تاکسي در مسافرت هاي درون شهري بود.

وي اضافه کرد: يکي از راهکارهايي که توسط  رانندگان تاکسي ارائه شد اين بود که تاکسيرانان بايد از خودشان شروع کنند زيرا معتقد بودند که رفتار مناسب با شهروندان در افزايش رغبت آنان براي استفاده از تاکسي بسيار اثرگذار است.

کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با اشاره به اين که در اين زمينه بايد فرهنگ سازي لازم صورت گيرد، ادامه داد: در اين راستا اقداماتي با همکاري طرح محله ما  سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين آغاز شده است.

زندپور عنوان کرد: در جلساتي که با همکاري سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين برگزار شد، در خصوص چگونگي ارتباط رانندگان تاکسي با مسافران بحث و گفت‌وگو صورت گرفت و مقرر شد راهکارهايي در اتاق فکري که به اين منظور تشکيل شده است، اتخاذ شود.

وي تصريح کرد:  قطع يقين راهکارهاي اتخاذ شده در اتاق فکر در سطح شهر به ويژه در محلات مختلف شهر قزوين اجرايي مي شود تا در خصوص استفاده از تاکسي در مسافرت هاي درون شهري فرهنگ سازي شود.

کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: در سالي که از سوي رهبر معظم انقلاب سال«اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» نام گرفته است، يکي از دغدغه هاي مهم سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين فرهنگ سازي است.

زندپور بيان کرد: معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين نيز بحث فرهنگ سازي در ناوگان حمل و نقل درون شهري را از سازمان هاي تحت نظارت خود به ويژه سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين مطالبه کرده است.

وي خاطرنشان کرد: باتوجه به استقبال خوبي که رانندگان تاکسي از موضوع راهکارهاي کاربردي براي افزايش رغبت شهروندان در استفاده از تاکسي براي جابجايي هاي درون شهري کردند، اين کارگاه نسبت به ديگر کارگاه هاي برگزار شده متفاوت بود.

کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: از اين پس راهکارهاي تاکسيرانان در زمينه فرهنگ سازي و افزايش رغبت شهروندان به استفاده از تاکسي در جابجايي هاي درون شهري بيشتر استفاده مورد استفاده قرار مي گيرد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط