یکشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۱۹

كاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

360مورد شکايت رسيده به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين رسيدگي شد

در سه ماهه نخست سال جاري 360مورد از شکايات رسيده به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين رسيدگي شد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: در سه ماهه نخست سال جاري 360مورد از شکايات رسيده به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين رسيدگي شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: در سامه نخست سال جاري 360مورد از شکايات  رسيده به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين مورد بررسي قرار گرفته است.

وي اضافه کرد: به طور متوسط هرماه 120مرد شکايات توسط شهروندان قزويني به صورت حضوري و تلفني به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ارسال شده است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: عمده اين شکايات در خصوص دريافت اضافه کرايه توسط رانندگان تاکسي بود که پس از رسيدگي به شکايات با رانندگان خاطي برخورد قاطعانه اي صورت گرفت.

کاشي پزها تصريح کرد: برخي از پرونده هاي مربوط به شکايات شهروندان در واحد رسيدگي به شکايات به نتيجه قطعي رسيده و خاطيان جريمه شدند.

وي گفت: تعدادي از آن ها نيز براي بررسي بيشتر به کميته انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ارجاع داده شدند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با اشاره به عمده تخلفات صورت گرفته توسط تاکسيرانان بيان کرد: اخذ کرايه بالا، رفتار نامناسب با مسافر و ايجاد درگيري عمده تخلفات صورت گرفته توسط رانندگان است که اگر تکرار شود پرونده آن ها به کميته انضباطي ارجاع داده مي شود.

کاشي پزها ابراز کرد: از شهروندان قزويني انتظار مي رود در مواقعي که رانندگان تاکسي کرايه اضافه از آنان دريافت کردند و يا رفتار نامناسبي داشتند، مراتب را به سازمان تاکسيراني گزارش دهند تا پيگيري هاي لازم توسط مسئولان سازمان صورت گيرد.

وي خاطرنشان کرد: از رانندگان تحت نظارت سازمان نيز انتظار مي رود ضمن برخورد مناسب با مسافران، از دريافت کرايه اضافه از آنان خودداري کنند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: رانندگان نمونه که قوانين را رعايت کرده و برخورد مناسبي با مسافران داشته باشند، توسط سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين مورد تشويق قرار مي يگرند. 

تصاویر مرتبط