شنبه ۱۳۹۳/۰۵/۱۸

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

تمام مسيرهاي تاکسيراني قزوين تحت نظارت واحدهاي گشت قرار دارد

به منظور نظارت و کنترل عملکرد تاکسيرانان تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تمام مسيرهاي تاکسيراني سطح شهر تحت نظارت دقيق واحدهاي گشت سازمان قرار دارند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: به منظور نظارت و کنترل عملکرد تاکسيرانان تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تمام مسيرهاي تاکسيراني سطح شهر تحت نظارت دقيق واحدهاي گشت سازمان قرار دارند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: يکي از اقداماتي که سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به صورت مستمر انجام مي دهد، نظارت بر عملکرد تاکسيرانان در سطح شهر است.

وي اضافه کرد: به اين منظور واحدهاي گشت در برخي از مسيرهاي درون شهري مستقر شده و از برخي ديگر از مسيرهاي درون شهري که کم ترددتر هستند نيز به صورت مستمر بازديد مي کنند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ادامه داد: در مسيرهاي پرتردد وهسته مرکزي شهر قزوين به دليل تردد بالاي خودروها و زياد بودن تعداد ايستگاه هاي تاکسي در اين محدوده ها واحدهاي گشت مستقر شده اند.

کاشي پزها عنوان کرد: از جمله اين محدوده ها مي توان به ميدان آزادي و چهارراه وليعصر اشاره کرد که به دليل حجم بالاي ترافيک و وجود تعداد زيادي از ايستگاه هاي تاکسي، واحدهاي گشت به منظور نظارت بهتر و دقيق تر بر عملکرد تاکسيرانان در اين محدوده از شهر قزوين استقرار دارند.

وي تصريح کرد: باتوجه به اين که نظارت بر عملکرد تاکسيرانان از وظايف ذاتي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به شمار مي رود، واحدهاي گشت اين سازمان بازديدهاي منظم و مستمري از تمام خطوط تاکسيراني سطح شهر قزوين دارند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: نظارت دقيق بر کنترل مدارک خودروها، آرام و علائم ظاهري خودرو، رعايت شئونات اسلامي و اخلاقي توسط رانندگان تاکسي، پوشش رانندگان، اعتبار دفترچه هاي تاکسيرانان و کنترل کرايه هاي دريافتي از شهروندان از جمله مواردي است که گشت هاي بازرسي در بازرسي هاي خود مدنظر قرار مي دهند.

کاشي پزها با اشاره به ساعات حضور گشت هاي بازرسي در محدوده هاي مختلف سطح شهر قزوين خاطرنشان کرد: گشت هاي بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در محدوده هاي چهارراه وليعصر، خيابان دانشگاه و ميدان آزادي صبح ها تا ساعت 9صبح وعصرها به صورت تمام وقت براي نظارت برعملکرد تاکسيرانان فعال در اين محدوده ها مستقر هستند.

وي بيان کرد: همچنين گشت هاي بازرسي سازمان در محدوده هاي چهارراه بازار فقط بعدازظهرها و در ميدان 22بهمن نيز صبح ها 2ساعت و عصرها تمام وقت به منظور نظارت دقيق بر عملکرد تاکسيرانان استقرار دارند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: اميدواريم با نظارت دقيق برعملکرد تاکسيرانان ميزان تخلفات آنان به حداقل ممکن رسيده و موفق شويم رضايت حداکثري شهروندان قزويني را جلب کنيم. 

تصاویر مرتبط