چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۱۵

زندپور، کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

نمايشگاه پيشگيري از اعتياد ويژه تاکسيرانان قزويني برپا شد

نمايشگاه پيشگيري از اعتياد ويژه تاکسيرانان تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در حاشيه برگزاري کارگاه هاي آموزشي برپاشد.

کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: نمايشگاه پيشگيري از اعتياد ويژه تاکسيرانان تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در حاشيه برگزاري کارگاه هاي آموزشي برپاشد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: مهمترين هدف برپايي اين نمايشگاه کاهش آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از مصرف موادمخدر و اعتياد بود.

وي اضافه کرد: آشنايي با عوارض موادمخدر، آموزش مهارت هاي زندگي شامل ارتباطات موثر، خودآگاهي، کنترل استرس و اضطراب در محيط هاي شغلي از ديگر اهدافي بود که نمايشگاه پيشگيري از اعتياد ويژه تاکسيرانان دنبال مي کرد.

کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: اين نمايشگاه تاثير زيادي در افزايش آگاهي و اطلاعات خانواده ها در مورد موادمخدر و عوارض ناشي از مصرف موادمخدر در نوجوانان و جوانان داشت.

زندپور تصريح کرد: اين افزايش آگاهي تاکسيرانان در مورد موادمخدر موجب مي شود برخورد آگاهانه اي نسبت به اين موضوع داشته باشند و با دراختيار داشتن اطلاعات کافي فرزندان خود را از عواقب مصرف موادمخدر آگاه کنند.

وي يادآور شد: خوشبختانه تاکسيرانان از برپايي ان نمايشگاه استقبال خوبي کردند و باتوجه به اين که برپايي چنين نمايشگاه هايي تاثير زيادي در افزايش اطلاعات آنان دارد، خواستار تداوم چنين اقداماتي در سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين شدند.

پايان پيام

تصاویر مرتبط