یکشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۱۲

حبيبي، معاون اداري مالي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

صرفه‌جويي 21 ميليارد توماني با افزايش ظرفيت جايگاه هاي سي ان جي قزوين

با افزايش ظرفيت جايگاه هاي سي ان جي سطح شهر قزوين به ميزان21ميليارد تومان در سرمايه ملي کشور صرفه جويي شده است.

حسين حبيبي، معاون اداري مالي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: با افزايش ظرفيت جايگاه هاي سي ان جي سطح شهر قزوين به ميزان21ميليارد تومان در سرمايه ملي کشور صرفه جويي شده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، حسين حبيبي افزود: روزانه50هزار مترمکعب گاز سي ان جي در جايگاه هاي سي ان جي شهر قزوين به فروش مي رسد.

وي اضافه کرد: با نصب يک ديسپنسر در جايگاه نواب و راه اندازي فاز دوم جايگاه جمهوري روزانه حدود190هزارمترمکعب گاز در جايگاه هاي قزوين به فروش مي رسد.

معاون اداري مالي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: در حال حاضر دو جايگاه در سطح شهر قزوين وجود دارد که دو کمپرسوري هستند و با راه اندازي فاز دو جايگاه جمهوري تعداد جايگاه هاي دو کمپرسوري به سه جايگاه افزايش مي يابد.

حبيبي تصريح کرد: باتوجه به محاسبات صورت گرفته مبلغ ريالي گاز مصرفي سالانه توسط خودروهاي فعال در سطح شهر قزوين 32ميليارد تومان است واين درحالي است که اگر همين خودروها قرار بود از بنزين به عنوان سوخت استفاده کنند، مبلغي معادل 53ميليارد تومان بايد هزينه مي شد.

وي گفت: بنابراين آمارها نشان مي دهد که با افزايش ظرفيت جايگاه هاي سي ان جي قزوين به ميزان 21ميليارد تومان در سرمايه ملي کشور صرفه جويي صورت گرفته که اين گام مهمي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي است.

معاون اداري مالي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: همچنين استفاده از گاز سي ان جي در کاهش آلودگي هوا نيز نقش تاثيرگذاري ايفا مي کند.

پايان پيام

تصاویر مرتبط