پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۰۹

زندپور، سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين مطرح كرد؛

ورود تاکسيراني قزوين در ترويج فرهنگ اهداء خون

سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با همکاري سازمان انتقال خون استان در زمينه ترويج فرهنگ انتقال خون در بين مردم استان با شعار " 40سال همراهي،40ميليون اهداي خون، تداوم بي کران زندگي" ورود پيدا کرده است.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با همکاري سازمان انتقال خون استان در زمينه ترويج فرهنگ انتقال خون در بين مردم استان ورود پيدا کرده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: يکي از اقداماتي که در آستانه فرارسيدن سالروز تاسيس سازمان انتقال خون، سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با همکاري سازمان انتقال خون انجام داده اطلاع رساني در اين زمينه است.

وي اضافه کرد: 9مردادماه سال جاري چهلمين سالروز تأسيس سازمان انتقال خون است و سازمان تاکسيراني در زمينه اطلاع رساني و ترويج فرهنگ انتقال خون سالم در جامعه گام هاي خوبي برداشته است.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: خون يکي از ارکان حياتي زندگي انسان است که تاکنون هيچ جايگزيني براي آن پيدا نشده و فقط از طريق اهداي آن مي توان به فرد ديگري حيات  دوباره بخشيد.

زندپور تصريح کرد: باتوجه به اهميت فرهنگ سازي و ترويج اهداي خون در جامعه، سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين باهمکاري روابط عمومي سازمان انتقال خون استان پوسترهاي تبليغاتي با شعار«40سال همراهي،40ميليون اهداي خون، تداوم بي کران زندگي» در بين تاکسيرانان توزيع کرده است.

وي گفت: تاکسيرانان با چسباندن اين پوستر در پشت شيشه خودروي خود مي توانند در فرهنگ سازي براي اهداي خون موثر باشند که اين امر در راستاي ترويج فرهنگ اهداي خون در جامعه اثرگذار است.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: اميدواريم اين اقدام سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين بتواند در راستاي ترويج و اشاعه فرهنگ اهداي خون که نجات بخش زندگي انسان هاي زيادي است، موفق عمل کند.

پايان پيام/ 

تصاویر مرتبط