دوشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۰۶

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد

شيفت بندي تاکسي هاي قزوين در ايام تعطيلات عيدفطر

به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان قزويني در ايام تعطيلات عيدسعيدفطر، تاکسي‌هاي تحت اين سازمان شيفت‌بندي شدند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان قزويني در ايام تعطيلات عيدسعيدفطر، تاکسي‌هاي تحت اين سازمان شيفت‌بندي شدند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: با فرارسيدن ايام تعطيلات يکي از موضوعاتي که مطرح مي شود، سرويس دهي به شهروندان در جابجايي هاي درون شهري است.

وي اضافه کرد: باتوجه به اين که درايام تعطيلات نياز شهروندان به وسيله نقليه عمومي به ويژه تاکسي افزايش مي يابد، اين سازمان تمهيدات ويژه اي براي رفاه حال شهروندان انديشيده است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: براين اساس شيفت بندي لازم در خطوط تاکسيراني شهر قزوين انجام شده تا با کمبود وسيله نقليه تاکسي در سطح شهر قزوين روبرو نشويم.

کاشي پزها تصريح کرد: همچنين در ايام تعطيلات بازرسي مستمر به منظور نظارت بر سرويس دهي مرتب توسط تاکسيرانان تحت نظارت سازمان به شهروندان انجام مي شود.

وي خاطرنشان کرد: اميدواريم با اتخاذ اين ر اهکار در ايام تعطيلات مشکلي در تأمين وسيله نقليه تاکسي براي جابجايي شهروندان در ايام تعطيلات وجود نداشته باشد. 

تصاویر مرتبط