شنبه ۱۳۹۳/۰۵/۰۴

کاشي‌پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

نصب جداکننده در ايستگاه‌هاي تاکسي قزوين با اعتبار 100 ميليون ريال

در سه ايستگاه تاکسي سطح شهر قزوين جداکننده هاي پلاستکي با اعتباري بالغ بر 100ميليون ريال نصب مي‌شود.

 

 

مصطفي کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: در سه ايستگاه تاکسي سطح شهر قزوين جداکننده هاي پلاستکي با اعتباري بالغ بر100 ميليون ريال نصب مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، کاشي پزها افزود: يکي از راهکارها براي ساماندهي ايستگاه هاي تاکسي و جلوگيري از ورود خودروهاي مسافربر شخصي به محدوده ايستگاه هاي تاکسي نصب جداکننده در ايستگاه هاي تاکسي است.
وي عنوان کرد: به اين منظور سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اقدام به نصب جداکننده هاي پلاستکي در ايستگاه هاي تاکسي فردوسي، آزادي و چهارراه فلسطين کرده که اين امر در تردد آسان‌تر خودروهاي تاکسي نيز موثر است.
مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: اعتبار مورد نياز براي اجراي اين پروژه نيز 100ميليون ريال پيش بيني شده است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط