یکشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

پيشنهاد افزايش 20درصدي کرايه سرويس مدارس در سال تحصيلي جديد

افزايش20درصدي نرخ کرايه سرويس مدارس قزوين براي سال تحصيلي94-93 پيشنهاد شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: باتوجه به اين‌که يکي از اعضاي کارگروه سرويس مدارس، سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين است در جلسه اين کارگروه پيشنهاد افزايش 20درصدي نرخ کرايه سرويس مدارس براي سال تحصيلي جديد از سوي اين سازمان مطرح شد.
وي اضافه کرد: بنا به صلاحديد افزايش 20درصدي نرخ کرايه سرويس مدارس پيشنهاد شد که نرخ سرويس مدارس براي سال تحصيلي جديد پس از تأييد شوراي اسلامي شهر قزوين توسط فرمانداري ابلاغ مي شود.
مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: نرخ هاي مصوب شوراي اسلامي شهر قزوين که از طريق فرمانداري ابلاغ مي شود در اختيار سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين قرار مي گيرد تا براي ساماندهي پيمانکاراني که در قالب سرويس مدارس با اين سازمان فعاليت مي‌کنند، مورد استفاده قرار گيرد.
کاشي پزها يادآور شد: کارگروه سرويس مدارس از نمايندگان شهرداري قزوين، آموزش و پرورش، انجمن اوليا و مربيان بعنوان عضو اصلي و فرمانداري قزوين و پليس راهور بعنوان عضو مدعو تشکيل شده که در خصوص ساماندهي سرويس مدارس و نرخ کرايه آن تصميمات لازم را اتخاذ مي کند
 .

تصاویر مرتبط