سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۴

عظيمي، معاون اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

نيروهاي جوان در ناوگان تاکسيراني شهرداري قزوين به کار گرفته مي‌شوند

پيشنهاد شده که از نيروهاي جوان‌ در ناوگان تاکسيراني شهرداري قزوين استفاده شود زيرا نيروهاي جوان‌ بهتر مي‌توانند در زمان‌هاي مقرر شده براي انجام فعاليت که به آنان ابلاغ مي‌شود، فعاليت کنند.

 

داوود عظيمي، معاون اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: پيشنهاد شده که از نيروهاي جوان‌ در ناوگان تاکسيراني شهرداري قزوين استفاده شود زيرا نيروهاي جوان‌ بهتر مي‌توانند در زمان‌هاي مقرر شده براي انجام فعاليت که به آنان ابلاغ مي‌شود، فعاليت کنند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛عظيمي افزود: فعاليت‌هاي يک فرد در سازمان تاکسيراني از بدو ورود به عنوان يک متقاضي تا زماني که به صورت خطي و گردشي و يا تاكسي شركتي فعاليت کند، به معاونت اجرايي مرتبط است.
وي اضافه کرد: بر اساس سياست‌هاي حاکم بر سازمان افراد متقاضي دريافت پروانه تاکسيراني با دريافت گواهي سوء پيشينه، عدم اعتياد و تأييديه اماکن مي توانستند مجوز لازم را دريافت کنند.
معاون اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ادامه داد: اين امر موجب شده که شاهد دريافت گزارشاتي از سوي شهروندان مبني بر برخورد نامناسب برخي از تاکسيرانان و يا اعتراض تاکسيرانان در مورد افرادي که رانندگي تاکسي را به عنوان شغل دوم انتخاب کرده اند، باشيم.
عظيمي عنوان کرد: بنابراين مقرر شد بر اساس تجربيات سال هاي 77 و 78 و با استفاده از پتانسيل موجود در سازمان، فيلتر پذيرش تاکسيرانان را تقويت کنيم زيرا اعتقاد داريم که شغل تاکسيراني شغل بسيار باارزشي است و بايد تلاش شود احترام اين افراد حفظ شود.
وي تصريح کرد: براين اساس اکنون از متقاضيان اخذ مجوز مدارک اوليه را دريافت کرده و بررسي هاي اوليه را به استناد آئين نامه اجرايي سازمان تاکسيراني انجام مي دهيم.
معاون اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: پس از اين که صلاحيت متقاضي از سوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تأييد شد، ابلاغ لازم در خصوص ادامه روند تشکيل پرونده و ارائه گواهي عدم سوء پيشينه وعدم اعتياد صادر مي شود.
عظيمي بيان کرد: شاغلان و بازنشستگاني که متقاضي دريافت مجوز تاکسيراني هستند، تأييد صلاحيت نمي شوند زيرا يکي از سياست هاي سازمان اين است که با ايجاد فيلترهاي مناسب علاوه بر انتخاب بهترين افراد براي شغل تاکسيراني، اين شغل را از ليست مشاغل دوم افراد خارج کند.
وي ابراز کرد: پيشنهاد شده که از نيروهاي جوان‌تر و باانرژي در ناوگان تاکسيراني شهرداري قزوين استفاده شود زيرا نيروهاي جوان‌تر بهتر مي توانند در زمان هاي مقرر شده براي انجام فعاليت که به آنان ابلاغ مي شود، فعاليت کنند.
معاون اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: برنامه هايي براي ارتقاء سطح علمي رانندگان تاکسي داريم که با عملي کردن آن ها سطح علمي رانندگان تاکسي به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد.
عظيمي يادآور شد: باتوجه به اين که رانندگان تاکسي با اقشار مختلف مردم جامعه سروکار دارند، مي طلبد که از روابط عمومي بالايي برخوردار باشند.
پايان پيام

تصاویر مرتبط