دوشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۰۹

تاکسيران قزويني، معروف به حاجي بشقابي درگذشت

پيش از ظهر ديروز علي اکبر شيرين کار راننده معروف شهر قزوين که به حاجي بشقابي شهرت داشت، درگذشت.

اسماعيل زندپور،سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت:پيش از ظهر ديروز علي اکبر شيرين کار راننده معروف شهر قزوين که به حاجي بشقابي شهرت داشت، درگذشت.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، زندپور افزود: تاکسيراني يکي از پرمشقت‌ترين و حساس‌ترين شغل‌هاي جامعه است.

وي اضافه کرد: هر راننده تاکسي روزانه با تعداد زيادي از مردم در ارتباط است که اين افراد از اقشار مختلف جامعه هستند بنابراين نحوه برخورد با اين افراد بسيار حائز اهميت است.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ادامه داد: از بين تمام رانندگان تاکسي که هر روز به امر خدمت رساني به شهروندان از هيچ تلاشي دريغ نمي کنند، راننده معروفي در سطح شهر قزوين فعاليت مي کرد که بيشتر شهروندان او را مي شناختند.

زندپور عنوان کرد: اين راننده تاکسي خوش اخلاق و پرتلاش علي اکبر شيرين کار بود که در بين شهروندان به حاجي بشقابي شهرت يافته بود.

وي تصريح کرد: حاجي بشاقي سال هاي زيادي از عمر پر برکت خود را براي خدمت به شهروندان قزويني و کسب روزي حلال سپري کرد.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: اين راننده بزرگوار در دوران خدمت به شهروندان قزويني براي اين که دستش به دست نامحرم نخورد براي گرفتن کرايه از خانم ها بشقابي را به سمت آن ها مي گرفت.

زندپور بيان کرد: اين کار علي اکبر شيرين کار موجب شد بعدها در بين مردم قزوين به حاجي بشقابي شهرت يابد.

وي خاطرنشان کرد: حاجي بشقابي به دليل ضايعه مغزي حدود سه ماه در  وضعيت کما در بيمارستان بستري بود كه پيش از ظهر ديروز درگذشت.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: ضايعه درگذشت اين انسان وارسته را به خانواده آن بزرگوار تسليت عرض مي کنم.

وي اضافه کرد: در زمان بستري اين مرحوم در بيمارستان شهيد رجايي، شهردار قزوين و مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به همراه ساير مديران شهري از ايشان عيادت کردند.

تصاویر مرتبط