دوشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۰۹

كاشي‌پزها، مدير عامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

آژانس‌ها حق جابجايي مسافر در قزوين را ندارند

آژانس‌ها حق جابجايي مسافر بدون برقراري تماس تلفني را ندارند و در صورت مشاهده تخلف مبلغ 5 ميليون ريال جريمه نقدي مي‌شوند.

كاشي‌پزها، مدير عامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: آژانس‌ها حق جابجايي مسافر بدون برقراري تماس تلفني را ندارند و در صورت مشاهده تخلف مبلغ 5 ميليون ريال جريمه نقدي مي‌شوند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهرداري قزوين، کاشي‌پزها افزود: يکي از تخلفات عمده رانندگان شرکت‌هاي حمل و نقل درون شهري، مسافرکشي در سطح شهر است.

وي اضافه کرد: خودروهاي فعال در شرکت‌هاي حمل و نقل درون شهري (آژانس‌ها) نارنجي رنگ بوده و با استقرار در شرکت‌ها فقط مجاز به جابجايي مسافراني هستند که از طريق تماس تلفني از شرکت حمل و نقل درون شهري (آژانس‌ها) درخواست سرويس‌دهي مي‌کنند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ادامه داد: برخي از خودروهاي تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين نيز در خطوط درون شهري فعاليت مي‌کنند که اين خودروها نيز نارنجي رنگ هستند.

کاشي‌پزها با اشاره به تفاوت‌هاي خودروهاي نارنجي رنگ خطوط درون شهري با خودروهاي فعال در شرکت‌هاي حمل و نقل درون شهري (آژانس‌ها) عنوان کرد: خودروهايي که در خطوط درون شهري فعاليت مي‌کنند با رنگ سبز و آبي روي کاپوت متمايز شده‌اند و مجاز به جابجايي مسافر در ترددهاي درون شهري هستند.

وي تصريح کرد: در صورتي که خودروهاي فعال در شرکت‌هاي حمل و نقل درون شهري نسبت به جابجايي مسافر در سطح شهر بدون هماهنگي مدير آژانس اقدام کنند، براساس کد 146 جدول شماره پنج تخلفات و آراي هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين محکوم مي‌شوند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: نخستين مورد تخلفي که از اين رانندگان مشاهده و گزارش شود با اخطار کتبي و پرداخت خسارت ناشي از تخلف به مبلغ 5 ميليون ريال جريمه مي‌شوند.

کاشي‌پزها خاطرنشان کرد: از شهروندان قزويني تقاضا مي‌شود در سفرهاي درون شهري بدون تماس تلفني با شرکت‌هاي حمل و نقل، از خودروهاي آژانسي استفاده نکنند. 

پايان پيام

تصاویر مرتبط