پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۹

اسلامي، مسئول واحد بازرسي سازمان تاکسيراني قزوين خبرداد؛

جلوگيري از فعاليت مسافربرهاي شخصي در تقاطع وليصر قزوين

اقداماتي از قبيل انجام اصلاحات هندسي و استفاده از مانع در انتهاي دوربرگردان روبروي ايستگاه تاکسي خطوط وليصر قزوين انجام شده است.

مسئول واحد بازرسي سازمان تاکسيراني قزوين گفت: اقداماتي از قبيل انجام اصلاحات هندسي و استفاده از مانع در انتهاي دوربرگردان روبروي ايستگاه تاکسي خطوط وليصر انجام شده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني قزوين؛ مجيد اسلامي افزود: در چهارراه وليعصر ( بلوار شهيد بهشتي) سه خط ويژه تاکسيراني بلوار شهيد بهشتي به دانشگاه آزاد باراجين، خط تاکسيراني بلوار شهيد بهشتي به ميدان شهيدحسن پور و مجتمع ادارات نواب و خط تاکسيراني بلوار شهيد بهشتي به شهرک هاي کوثر و مينودر فعال است.

وي اضافه کرد: به دليل مشکلاتي که براي تاکسيرانان اين خطوط ايجاد شده بود، سازمان تاکسيراني اقدام به ساماندهي اين خطوط تاکسيراني کرد.

مسئول واحد بازرسي سازمان تاکسيراني قزوين ادامه داد: تغيير جايگاه خطوط تاکسيراني در اين محدوده از شهر موجب شده بود از يک سو منظر شهري بهم بريزد و از سوي ديگر موجب افزايش بار ترافيکي شده بود که با برگرداندن جايگاه تاکسيراني به وضعيت قبلي خود اين مشکلات نيز برطرف شد.

اسلامي عنوان کرد:  يکي از اقداماتي که در وهله اول براي ساماندهي خطوط تاکسي اين محدوده از شهر قزوين صورت گرفت، اصلاح هندسي راستگرد بلوار آيت الله خامنه اي و بلوار شهيد بهشتي بود تا از اين طريق عرض معبر کم شده و از ورود مسافربرهاي شخصي به محدوده خطوط تاکسيراني جلوگيري شود.

وي تصريح کرد: يکي ديگر از اقدامات استفاده از مانع به طول 50متر در انتهاي دوربرگردان روبروي ايستگاه خطوط تاکسيراني بود که موجب مي شود خودروهاي شخصي پس از دورزدن به سمت شمال معبر حرکت کرده و نتوانند به ايستگاه تاکسي ورود پيدا کنند.

مسئول واحد بازرسي سازمان تاکسيراني قزوين گفت: استفاده از مانع در اين محدوده اين اماکن را فراهم مي کند که تاکسي هاي تحت نظارت سازمان تاکسيراني که در سه خط تاکسيراني مذکور فعاليت مي کنند، از چهارراه شهيدبهشتي دور زده و وارد ايستگاه تاکسي شوند.

اسلامي خاطرنشان کرد: اقدامات فوق براي جلوگيري از فعاليت مسافربرهاي شخصي که مشکلات عديده اي براي رانندگان تاکسي تحت نظارت سازمان تاکسيراني قزوين ايجاد مي کردند، صورت گرفته است.

وي يادآور شد: سازمان تاکسيراني قزوين براي نظارت بر فعاليت تاکسي هاي تحت نظارت اين سازمان و جلوگيري از فعاليت مسافربرهاي شخصي  باهمکاري پليس راهور نظارت مستمر برخطوط تاکسيراني سطح شهر قزوين دارد.

تصاویر مرتبط