پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۹

زندپور، کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني قزوين:

کارگاه‌هاي آموزشي در افزايش مهارت شغلي تاکسيرانان موثر است

کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني قزوين از برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي در افزايش مهارت شغلي رانندگان تاکسي خبرداد.

اسماعيل زندپور، کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني قزوين با بيان اينکه برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي نقش بسزايي در افزايش مهارت شغلي رانندگان تاکسي دارد گفت: استقبال رانندگان از اين کارگاه‌هاي آموزشي بي‌نظير است.

به گزارش روابط عمومي تاکسيراني شهرداري قزوين؛ زندپور با اشاره به برگزاري کارگاه آموزشي مهارت‌هاي شغلي با حضور بيش از 200 راننده تاکسي فعال تحت نظارت سازمان تاکسيراني قزوين افزود: اثرگذاري مطلوب برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي با عناوين و محتواهاي موردنياز رانندگان موجب شده حضور رانندگان تاکسي در هر دوره از اين کارگاه نسبت به قبل افزايش يابد.

وي افزود: سازمان تاکسيراني قزوين نيز به دليل استقبال رانندگان تاکسي از کارگاه‌هاي آموزشي با بهره‌مندي از اساتيد مجرب سعي در افزايش کيفيت اين کارگاه‌ها و به روزرساني اطلاعات و آموزش‌هاي ارائه ‌شده در اين کارگاه‌ها دارد.

کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني قزوين با اشاره به عناوين آموزشي کارگاه‌هاي يادشده ادامه داد: مواردي از قبيل بهداشت فردي و رواني، مقررات راهنمايي و رانندگي، مباحث مربوط به محيط‌ زيست و آلودگي هوا، کمک‌هاي اوليه، آشنايي با سطح شهر و بناهاي تاريخي در اين کارگاه‌ها براي تاکسيرانان آموزش داده مي‌شود.

زندپور عنوان کرد: حدود اختيارات تاکسيرانان، شرح وظايف آنان، قوانين و ضوابط سرويس‌هاي مدارس، مسائل ايمني راه‌ها، نحوه رانندگي در شرايط مختلف آب و هوايي از ديگر موارد آموزشي کارگاه‌هاي سازمان تاکسيراني به شمار مي‌رود.

وي تصريح کرد: در هر زمينه‌اي که احساس شود رانندگان نياز به دريافت آموزش در خصوص آن موضوع داشته و ارائه آموزش موجب افزايش کيفيت خدمات ارائه شده توسط آنان مي‌شود، از کارشناسان متخصص امر براي آموزش رانندگان استفاده مي‌کنيم.

کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني قزوين گفت: در اين راستا کارشناساني از سازمان‌هاي تاکسيراني، دانشگاه علوم پزشکي، کميته فرهنگ شهروندي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين، راهنمايي و رانندگي، نيروي انتظامي، ميراث فرهنگي و گردشگري، محيط‌ زيست براي ارائه آموزش به رانندگان در اين کارگاه‌ها حضور پيدا مي‌کنند.

اين مسئول بيان کرد: اولويت کارگاه آموزشي خرداد ماه سال جاري روش‌هاي کنترل خشم بود که در اين کارگاه کارشناسان روش‌هاي مختلف و کاربردي کنترل خشم را به رانندگان تاکسي آموزش دادند.

وي اظهار کرد: با توجه به اينکه رانندگان تاکسي روزانه با تعداد زيادي از شهروندان در ارتباط هستند، دانستن روش‌هاي کنترل خشم و نحوه برخورد با مسافران براي آنان بسيار حائز اهميت است.

کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني قزوين با اشاره به نقش برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي در افزايش کيفيت خدمات ارائه شده به شهروندان خاطرنشان کرد: مهم‌ترين هدف از برگزاري اين کارگاه‌ها افزايش خدمات و بالابردن سطح خدمات ارائه شده به شهروندان است.

زندپور يادآور شد: يکي ديگر از برنامه‌هاي اولويت‌دار کارگاه خردادماه سال جاري ارائه تذکرات لازم در خصوص تخلفات رانندگي رانندگان تحت نظارت اين سازمان بود که اين امر با همکاري مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين و از طريق نشان‌دادن عکس‌هايي که توسط اين مرکز از تخلفات رانندگي گرفته شده بود، انجام شد. 

تصاویر مرتبط