دوشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۶

كاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

توقف فعاليت جايگاه سي ان جي نواب قزوين به دليل نقص فني

فعاليت جايگاه سي ان جي نواب قزوين به دليل نقص فني دستگاه هاي خنک کننده کمپرسور متوقف شده است.

مصطفي کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: فعاليت جايگاه سي ان جي نواب به دليل نقص نفي دستگاه هاي خنک کننده کمپرسور متوقف شده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهراري قزوين، کاشي‌پزها افزود: تجهيز و نوسازي جايگاه هاي سي ان جي در نحوه ارائه خدمات به شهروندان و دسترسي آسان و سريع رانندگان به سوخت پاک نقش مهمي در تردد وسايل نقليه ايفا مي کند.

وي اضافه کرد: تجهيزات به کار گرفته شده در جايگاه هاي سي ان جي نيز مانند ديگر تجهيزات به مرور زمان و استفاده مداوم از آن ها رو به فرسودگي رفته و نياز به تعمير و نوسازي پيدا مي کند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ادامه داد: تجهيزات و دستگاه هاي به کار رفته در جايگاه سي ان جي نواب شهر قزوين نيز از اين قاعده کلي مستثني نيست و به گذشت زمان با نقص فني روبرو شده است.

کاشي پزها عنوان کرد: به دليل نقص فني که در دستگاه هاي خنک کننده کمپرسور(کولينگ) جايگاه سي ان جي نواب شهر قزوين به وجود آمده اين جايگاه از ادامه فعاليت بازمانده و قادر به ارائه خدمات به شهروندان نيست.

وي تصريح کرد: براي رفع نقص فني اين جايگاه و نشت گاز دستگاه هاي موجود در جايگاه نواب جلساتي با مسئولان شرکت متصدي راه اندازي اين جايگاه سي ان جي برگزار شده است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: در اين جلسه مقرر شد در اولين فرصت نسبت به نوسازي و تجهيز جايگاه سي ان جي نواب شهر قزوين توسط اين شرکت اقدام شود.

کاشي پزها خاطرنشان کرد: در حال حاضر اقدامات لازم در خصوص تجهيز و نوسازي جايگاه سي ان جي نواب شهر قزوين در حال انجام است.

وي يادآور شد: پس از اتمام پروژه نوسازي و تجهيز جايگاه سي ان جي نواب، اين جايگاه با در اختيار داشتن 4 ديسپنسر(وسيله اي که از طريق آن گاز سي ان جي پرفشار به مخزن سوخت خودرو منتقل مي شود) به فعاليت خود ادامه مي دهد.

پايان پيام

تصاویر مرتبط