یکشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۱۱

حسيني، معاون برنامه‌ريزي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

تعداد خوردوهاي تاکسي بي‌سيم قزوين به 200دستگاه افزايش مي‌يابد

براي افزايش خدمات ارائه شده به شهروندان و در راستاي رفاه حال آنان در صورت تأمين اعتبار تعداد خوردهاي فعال در تاکسي بي‌سيم از 100دستگاه خودرو به 200دستگاه افزايش مي‌يابد.

معاون برنامه‌ريزي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: براي افزايش خدمات ارائه شده به شهروندان و در راستاي رفاه حال آنان در صورت تأمين اعتبار تعداد خوردهاي فعال در تاکسي بي‌سيم از 100دستگاه خودرو به 200دستگاه افزايش مي‌يابد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، علي محمدحسيني افزود: يک گروه از خودروهايي که تحت نظارت سازمان تاکسيراني فعاليت مي‌کنند، تاکسي‌هاي بي‌سيم است.

وي اضافه کرد: در حال حاضر تاکسي ‌بي‌سيم قزوين با در اختيار داشتن100 دستگاه خودرو به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

معاون برنامه‌ريزي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ادامه داد: شهروندان قزويني در ساعات مختلف شبانه روز مي‌توانند با برقراري تماس با شماره تلفن133 از خدمات تاکسي بي‌سيم قزوين براي ترددهاي درون شهري و بين شهري خود استفاده کنند.

محمدحسيني عنوان کرد: خودروهاي تاکسي بي‌سيم در 12 ايستگاه مشخص شده سطح شهر قزوين مستقر بوده و در صورت تماس شهروندان، تاکسي درخواستي آنان از  نزديک‌ترين ايستگاه محل سکونت متقاضي تاکسي براي جابجايي مسافر اعزام  مي‌شود.

وي با اشاره به فعاليت بانوان در تاکسي بي‌سيم قزوين تصريح کرد: باتوجه به لزوم فعاليت بانوان در خطوط تاکسيراني براي رفاه هرچه بيشتر مسافران خانم، تاکسي بي‌سيم اقدام به جذب 20نفر از بانوان به عنوان راننده تاکسي بي‌سيم کرده است.

معاون برنامه‌ريزي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: به اين ترتيب در حال حاضر از 100 نفر راننده تاکسي بي‌سيم قزوين، 20نفر خانم و 80نفر نيز آقا هستند.

محمدحسيني بيان کرد: 9نفر نيز به عنوان  اپراتور در ساعات مختلف شبانه روز و در سه شيفت کاري در تاکسي بي‌سيم قزوين آماده ارائه خدمات به شهروندان قزويني هستند.

وي خاطرنشان کرد: يکي از برنامه‌هاي سال جاري سازمان تاکسيراني افزايش تعداد تاکسي‌هاي فعال در تاکسي بي‌سيم است که در اين راستا در صورت تأمين اعتبار تعداد خودروهاي تاکسي بي‌سيم به 200دستگاه خودرو افزايش مي‌يابد.

معاون برنامه‌ريزي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: از شهوندان تقاضا مي‌شود براي ترددهاي خود به ويژه در شب هنگام از تاکسي‌هاي تحت نظارت سازمان تاکسيراني استفاده کنند زيرا اين سازمان با بکارگيري رانندگان امين، امنيت مسافرت آنان را تأمين مي‌کند. 

تصاویر مرتبط