دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۲۰

از 31 شهريور؛

جهت حرکت وسايل نقليه درخيابان امام خميني از ميدان آزادي به چهارراه بازار تغيير مي کند

با توجه به مصوبه شوراي ترافيک شهرستان قزوين و هماهنگي با فرمانداري، پليس راهور و مجمع امور صنفي شهر قزوين از31 شهريورماه جاري مسير حرکت وسايل نقليه در خيابان امام خميني (ره)حد فاصل ميدان آزادي تا چهارراه بازار تغيير مي کند.

 
 

به گزارش روابط عمومي حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين ؛با توجه به مصوبه شوراي ترافيک شهرستان قزوين و هماهنگي با فرمانداري، پليس راهور و مجمع امور صنفي شهر قزوين از31 شهريور ماه سال جاري مسير حرکت وسايل نقليه در خيابان امام خميني (ره)حد فاصل ميدان آزادي تا چهارراه بازار تغيير مي کند.
براساس اين گزارش ؛ فازاول اين تغيير جهت در17 آذر سال1387 حد فاصل چهارراه بازار تا ميدان22 بهمن انجام شد و فاز دوم اين تغيير جهت از 31 شهريور ماه1390 حد فاصل ميدان آزادي تا چهارراه بازار عمل مي گردد.
بنابراين گزارش ؛ براي سهولت دسترسي شهروندان از خيابان سعدي به سمت ميدان آزادي، محور بوعلي حد فاصل چهارراه نظام وفا تاتقاطع نادري بصورت دوطرفه خواهد بود.
در اين گزارش آمده است ؛ خط ويژه اتوبوس و تاکسي از ميدان 22 بهمن به سمت ميدان آزادي در خدمت همشهريان خواهد بود.
پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط