دوشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۰۵

زندپور، کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني قزوين:

کارگاه آموزشي مهارت‌هاي شغلي براي رانندگان تاکسي برگزار مي‌شود

کارگاه آموزشي مهارت‌هاي شغلي باحضور بيش از 200نفر از رانندگان تاکسي تحت نظارت سازمان در هشتم خردادماه سال جاري برگزار مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني قزوين، اسماعيل زندپور با اشاره به محتواي برگزاري اين کارگاه‌هاي آموزشي افزود: مواردي از قبيل بهداشت فردي و رواني، مقررات راهنمايي و رانندگي، مباحث مربوط به محيط زيست و آلودگي هوا، کمک هاي اوليه، آشنايي با سطح شهر و بناهاي تاريخي در اين کارگاه ها براي تاکسيرانان آموزش داده مي شود.

وي اضافه کرد: حدود اختيارات تاکسيرانان، شرح وظايف آنان، قوانين و ضوابط سرويس هاي مدارس، مسائل ايمني راهها، نحوه رانندگي در شرايط مختلف آب و هوايي از ديگر موارد آموزشي کارگاه هاي سازمان تاکسيراني به شمار مي رود.

کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني قزوين ادامه داد: در هر زمينه‌اي که احساس شود رانندگان نياز به دريافت آموزش در خصوص آن موضوع داشته و ارائه آموزش موجب افزايش کيفيت خدمات ارائه شده توسط آنان مي‌شود، از کارشناسان متخصص امر براي آموش رانندگان استفاده مي‌کنيم.

زندپور عنوان کرد: در اين راستا کارشناساني از سازمان‌هاي تاکسيراني، دانشگاه علوم پزشکي، کميته فرهنگ شهروندي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين، راهنمايي و رانندگي، نيروي انتظامي، ميراث فرهنگي و گردشگري، محيط زيست براي ارائه آموزش به رانندگان در اين کارگاه‌ها حضور پيدا مي‌کنند.

وي تصريح کرد: اولويت کارگاه آموزشي هشتم خرداد، روش‌هاي کنترل خشم است که در اين کارگاه کارشناسان روش‌هاي مختلف و کاربردي کنترل خشم را به رانندگان تاکسي آموزش مي‌دهند.

کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني قزوين گفت: باتوجه به اين‌که رانندگان تاکسي روزانه با تعداد زيادي از شهروندان در ارتباط هستند، دانستن روش‌هاي کنترل خشم و نحوه برخورد با مسافران براي آنان بسيار حائزاهميت است.

زندپور بيان کرد: مهمترين هدف از برگزاري اين کارگاه‌ها افزايش خدمات و بالابردن سطح خدمات ارائه شده به شهروندان است.

وي خاطرنشان کرد: يکي ديگر از برنامه‌هاي اولويت‌دار اين کارگاه ارائه تذکرات لازم در خصوص تخلفات رانندگي رانندگان تحت نظارت اين سازمان است که اين امر با همکاري مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين و از طريق نشان دادن عکس‌هايي که توسط اين مرکز از تخلفات رانندگي گرفته شده است، انجام مي‌شود.

کارشناس آموزش سازمان تاکسيراني قزوين با اشاره به برگزاري برنامه‌هاي فرهنگي براي رانندگان تحت نظارت اين سازمان ابراز کرد: در طول سال علاوه‌بر برنامه‌هاي آموزشي، برنامه‌هاي فرهنگي متنوعي نيز براي رانندگان در نظر گرفته مي‌شود.

زندپور اظهار کرد: ازجمله اين برنامه‌ها برگزاري اردوهاي مختلف به ويژه اردوهاي زيارتي به قم و جمکران و بازديد از موزه‌هاي سطح استان است.

وي يادآور شد: اين اردوها و بازديدها در طول سال و متناسب با ايام مختلف برگزار مي‌شود به عنوان مثال در سال جاري همزمان با روز موزه، رانندگان تحت نظارت اين سازمان با هماهنگي‌هاي صورت گرفته به صورت رايگان از موزه‌هاي استان بازديد کردند.

پايان پيام

تصاویر مرتبط