چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

مسئول واحد اشياي گمشده سازمان تاکسيراني قزوين:

تحويل 200 مدارک جامانده در تاکسي ها به پست

202مورد از مدارک جامانده در تاکسي هاي تحت نظارت سازمان براي رساندن به صاحبانشان به اداره کل پست تحويل داده شد.

مسئول واحد اشياي گمشده سازمان تاکسيراني قزوين گفت: 202مورد از مدارک جامانده در تاکسي هاي تحت نظارت سازمان براي رساندن به صاحبانشان به اداره کل پست تحويل داده شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني قزوين، سعيدميررحيمي افزود: يکي از اقداماتي که در سازمان تاکسيراني قزوين صورت مي گيرد، جمع آوري و تحويل اشياي پيدا شده در تاکسي هاي تحت نظارت اين سازمان به صاحبان آنان است.

وي اضافه کرد: اشيايي که در تاکسي هاي تحت نظارت سازمان تاکسيراني پيدا مي شود، توسط تاکسيرانان به واحد اشياي گمشده سازمان تحويل داده مي شود.

مسئول واحد اشياي گمشده سازمان تاکسيراني قزوين ادامه داد: در صورتي که اشياي پيدا شده شامل مدارک باشد سعي مي کنيم در اولين فرصت ممکن آنها را از طريق سازمان به صاحبانشان تحويل دهيم در غير اينصورت چنانچه تعداد قابل توجهي از مدارک جمع آوري شود از طريق پست به صاحبان آنان تحويل داده خواهد شد.

ميررحيمي عنوان کرد: با گذشت يک سال از نگهداري مدارک جامانده شهروندان در تاکسي هاي تحت نظارت اين سازمان، براساس قوانين سازمان اقدامات لازم براي تحويل اين مدارک به اداره کل پست صورت گرفت تا از اين طريق مدارک به دست صاحبان آن ها برسد.

وي تصريح کرد: مدارک تحويل داده شده به اداره کل پست شامل 74 مورد عابربانک، 24جلد شناسنامه، 2جلد دفترچه بيمه تامين اجتماعي، 26 مورد کارت ملي، 12مورد کارت سوخت، چهار مورد کارت پايان خدمت، يک جلد گذرنامه، 11 مورد گواهي نامه، 22مورد انواع کارت شناسايي، يک مورد عقدنامه، دو مورد قولنامه و سه مورد کارت خودرو بوده است.

مسئول واحد اشياي گمشده سازمان تاکسيراني قزوين گفت: اين مدارک به اداره کل پست تحويل داده شده و از طريق اين نهاد در اسرع وقت به دست صاحبان آن ها مي رسد.

ميررحيمي با اشاره به تأکيداتي که در مورد رعايت اصل امانت داري به رانندگان تاکسي مي شود، خاطرنشان کرد: در جلسات شهرشناسي و توجيهي که براي رانندگان تاکسي برگزار مي شود، سعي مي کنيم اطلاع رساني لازم در خصوص تحويل اشياي گمشده  به مسئول اين واحد داشته باشيم تا در صورت پيدا شدن شيئي در تاکسي ظرف مدت حداکثر48 ساعت به سازمان تحويل دهند.

 

وي با اشاره به اين که شهروندان مي توانند با مراجعه به اين واحد پيگير اشياي گمشده خود باشند، يادآور شد: شهروندان اطمينان داشته باشند که اگر در ترددهاي خود از تاکسي هاي تحت نظارت سازمان استفاده کنند در صورتي که اشياء و يا مدارک خود را در تاکسي فراموش کنند، رانندگان تاکسي آن را به واحد اشياي گمشده سازمان تحويل مي دهند.

 

تصاویر مرتبط