یکشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۲۸

کاشي‌پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

تاکسيرانان با اخلاق قزويني تشويق مي‌شوند

تاکسيراناني قزويني که در برخورد با شهروندان ضوابط اخلاقي را رعايت کرده و در خصوص وسايلي که در تاکسي جا مي‌ماند امانت‌دار باشند، مورد تشويق قرار مي‌گيرند.

فارس- مصطفي کاشي‌پزها گفت: يکي از مهمترين موضوعاتي که در سازمان تاکسيراني مدنظر قرار دارد، رعايت شئونات اخلاقي توسط رانندگان تاکسي در برخورد با شهروندان است.

وي اضافه کرد: با توجه به اينکه رانندگان تاکسي از جمله اقشاري هستند که همواره با شهروندان در ارتباط مستقيم قرار دارند، رعايت شئونات اخلاقي از سوي آنان بسيار حائز اهميت است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين ادامه داد: اين سازمان همانگونه که با رانندگان خاطي برخورد قاطعانه‌اي دارد، براي رانندگان بااخلاق نيز موارد تشويقي را در نظر گرفته است تا از اين طريق بقيه رانندگان تاکسي را به اين مهم ترغيب کند.

کاشي‌پزها عنوان کرد: در سياست‌هاي تشويقي و برخوردهاي قاطعانه سازمان رويکرد فرهنگي لحاظ شده است تا علاوه بر برخورد قاطعانه با رانندگان خاطي براي دفاع از حقوق شهروندان در مواردي که شهروندان از رانندگان تاکسي رضايت داشته باشند رانندگان خدوم را مورد تشويق قرار دهد.

وي تصريح کرد: يکي ديگر از مواردي که بسيار حائز اهميت است، رعايت اصل امانت داري توسط رانندگان تاکسي است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين گفت: اين سازمان به منظور تشويق رانندگان به رعايت اصل امانتداري در خصوص وسايلي که شهروندان هنگام ترددهاي درون شهري در تاکسي جا مي‌گذارند، سياست‌هاي تشويقي در نظر گرفته است.

کاشي‌پزها بيان کرد: بر اين اساس رانندگاني که اين مهم را مد نظر قرار داده و در صورت جا ماندن وسايل و مدارک شهروندان در تاکسي، آن را به واحد اشياي گمشده سازمان تحويل دهند، مورد تشويق قرار مي‌گيرند.

وي خاطرنشان کرد: در راستاي اجراي طرح تشويقي تاکسيرانان اخلاق مدار و امانت‌دار قزوين در سال گذشته 30نفر از آنان از سوي سازمان تاکسيراني قزوين به عتبات عاليات اعزام شدند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين عنوان کرد: شهروندان عزيز مي‌توانند براي اعلام گزارش تخلف و يا اعلام رضايت از عملکرد رانندگان تاکسي تحت نظارت سازمان تاکسيراني قزوين کد چهار رقمي درج شده در تاکسي‌ها را از طريق سامانه پيامکي 30007133 و يا تلفن ثابت 2348 داخلي 110 براي بررسي و رسيدگي در اختيار سازمان قرار دهند.

کاشي‌پزها با اشاره به نحوه پيگيري اشياي جامانده در تاکسي بيان کرد: شهروندان مي‌توانند براي پيگيري اشياي جامانده خود در تاکسي ها به واحد اشياء گمشده سازمان مراجعه کنند.


وي يادآور شد: با توجه به اينکه رانندگان تاکسي از افراد امين جامعه به شمار مي‌روند از شهروندان تقاضا مي‌شود در مسافرت‌هاي درون شهري خود حتما از تاکسي استفاده کنند.

تصاویر مرتبط