دوشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۲۲

کاشي‌پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

جلسه هماهنگي آمادگي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها برگزار شد

جلسه هماهنگي آمادگي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها با حضور مديران عامل سازمان هاي حمل و نقل همگاني استان قزوين برگزار شد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: يکي از سازمان هايي که قبل از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها بايد اقدامات لازم براي اجراي هرچه بهتر آن انجام دهد، سازمان هاي حمل و نقل همگاني است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: براي هماهنگي هرچه بيشتر با سازمان هاي حمل و نقل همگاني استان قزوين، نشست هماهنگي با مديران عامل سازمان هاي حمل و نقل همگاني استان برگزار شد تا با هم فکري يکديگر پس از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها ارائه خدمات اين سازمان ها به شهروندان عزيز با مشکلي روبرو نشود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: جلسه هماهنگي آمادگي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها با حضور مديران عامل سازمان هاي حمل و نقل همگاني استان قزوين برگزار شد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين عنوان کرد: نرخ کرايه وسايل حمل و نقل عمومي در مسيرهايي که بين قزوين و حومه مشترک است، بايد هم سان سازي شود.

کاشي پزها تصريح کرد: در اين جلسه هم انديشي مقرر شد مديران عامل سازمان هاي حمل و نقل همگاني استان به منظور توجيه کارکنان و پرسنل سازمان هاي تحت نظارت خود جلساتي را براي آنان برگزار کنند.

وي گفت: توجيه کارکنان به ويژه رانندگان وسايل نقليه عمومي موجب مي شود پس از اعلام مجوز افزايش نرخ کرايه هاي جديد از سوي معاونت عمراني استانداري قزوين خللي در ارائه خدمات ايجاد نشود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين بيان کرد: همچنين برگزاري چنين جلساتي موجب تبادل تجربيان بين سازمان هاي حمل و نقل همگاني شده که اين امر نيز به نوبه خود در افزايش سطح کيفي خدمات تاثير بسزايي دارد

پايان پيام
 

تصاویر مرتبط