دوشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۲۲

زندپور، مسئول واحد ورزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

تيم تنيس روي ميز سازمان تاکسيراني قزوين به مقام قهرماني دست يافت

به مناسبت هفته کارگر مسابقات تنيس روي ميز کارگران استان برگزار شد که در اين دوره از مسابقات تيم تنيس روي ميز سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به مقام قهرماني دست يافت.

 

مسئول واحد ورزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: به مناسبت هفته کارگر مسابقات تنيس روي ميز کارگران استان برگزار شد که در اين دوره از مسابقات تيم تنيس روي ميز سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به مقام قهرماني دست يافت .
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: در اين دوره از مسابقات 10تيم با يکديگر به رقابت پرداختند که پس از انجام32باز تيمي در مرحله مقدماتي، تيم هاي تاکسيراني، هفت الماس، نيرومحرکه و سپهر الکتريک به نيمه نهايي راه يافتند.
وي اضافه کرد: پس از انجام مسابقات ضربدري، تيم هاي تاکسيراني قزوين و هفت الماس به مرحله نهايي راه يافتند.
مسئول واحد ورزش سازمان تاکسيراني قزوين عنوان کرد: در مرحله نهايي نيز تيم تاکسيراني قزوين موفق شد در يك مسابق بسيار حساس و هيجان انگيز تيم هفت الماس را مغلوب كرده و به مقام قهرماني دست يابد.
زندپور تصريح کرد: در بخش انفرداي نيز 59بازي با حضور 32 شرکت کننده انجام شد که 8نفر به مرحله دوره اي راه يافتند.
وي گفت: در بخش انفرادي نيز حيدر جليلوند، مرتضي تقي لو، حسام گل شاهي و قاسم غياثوند از سازمان تاکسيراني قزوين به ترتيب حائز رتبه هاي اول، سوم، چهارم و پنجم اين دوره از مسابقات شدند.
مسئول واحد ورزش سازمان تاکسيراني قزوين يادآور شد: تيم تنيس روي ميز سازمان تاکسيراني قزوين از قاسم غياثوند، حيدر جليلوند، مرتضي تقي لو، حسام گل شاهي، سعيد پروندي، فرامرز رسولي به عنوان بازيكن و اسماعيل زندپور به عنوان مربي تشکيل شده است.
پايان پيام

.

 

تصاویر مرتبط