شنبه ۱۳۹۳/۰۲/۰۶

زندپور، مدير روابط عمومي سازمان تاکسيراني قزوين خبر داد؛

تحويل 800 مورد اشياي گمشده به سازمان تاکسيراني قزوين

800 مورد اشياي گمشده به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در سال گذشته تحويل داده شده است.

مدير روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: در سال گذشته 800 مورد اشياي گمشده به اين سازمان تحويل داده شده است که صاحبان برخي از آنان با مراجعه به سازمان و ارائه مدارک شناسايي اشياي خود را تحويل گرفته‌اند.

فارس: اسماعيل زندپور افزود: يکي از اقداماتي که در سازمان تاکسيراني قزوين صورت مي‌گيرد، جمع‌آوري و تحويل اشياي پيدا شده در تاکسي‌هاي تحت نظارت اين سازمان به صاحبان آنان است.
وي افزود: اشيايي که در تاکسي‌هاي تحت نظارت سازمان تاکسيراني پيدا مي‌شود، از سوي تاکسيرانان به واحد اشياي گمشده سازمان تحويل داده مي‌شود.
مدير روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اضافه کرد: در صورتي که اشياي پيدا شده شامل مدارک باشد سعي مي‌کنيم در نخستين فرصت ممکن آن‌ها را از طريق سازمان به صاحبانشان تحويل دهيم در غير اين‌صورت چنانچه تعداد قابل توجهي از مدارک جمع‌آوري شود از طريق پست به صاحبان آنان تحويل داده مي‌شود.
زندپور ادامه داد: اگر کيفي حاوي مدارک معتبر از قبيل شناسنامه و يا کارت ملي به سازمان تحويل داده شود، مدارک در سازمان نگهداري شده و کيف را با برچسبي که شماره تماس سازمان روي آن درج شده از طريق پست به آدرس فرد ارسال مي‌کنيم.
وي عنوان کرد: صاحب مدارک پس از دريافت کيف مي‌تواند به منظور دريافت بقيه مدارک خود با در دست داشتن كيف و مدارک شناسايي معتبر به سازمان مراجعه کرده و مدارک خود را از واحد اشياي گمشده تحويل بگيرد.
مدير روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: اشيايي که نشانه‌اي در آنها وجود ندارد تا از طريق آن به صاحبش دسترسي پيدا کنيم بنا به فتواي مراجع تقليد به مدت يک سال در سازمان نگهداري مي‌شود تا اگر صاحب شي پيدا شد با دادن نشاني آن را تحويل بگيرد.
زندپور گفت: در صورتي که پس از گذشت يک سال کسي سراغ شي تحويل داده شده به واحد اشياي گمشده سازمان تاکسيراني را نگرفت، اشيا پس از تنظيم صورت جلسه به کميته امداد امام خميني تحويل داده مي‌شود.
وي در خصوص گوشي‌هاي موبايلي که به واحد اشياي گمشده سازمان تحويل داده مي‌شود، بيان کرد: مالک گوشي بايد با در دست داشتن کارتن گوشي و يا پوکه سيم کارت و کارت ملي به اين واحد مراجعه کرده و پس از بررسي مدارک وي گوشي موبايل به وي تحويل داده مي‌شود.
مدير روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين افزود: در صورتي که پس از گذشت مدت زمان بيش از يک سال کسي سراغ گوشي موبايل تحويل داده شده به واحد اشياي گمشده سازمان را نگرفت، گوشي موبايل به ستاد اجرايي فرمان امام راحل تحويل داده مي‌شود.
زندپور اضافه کرد: گوشي‌هاي موبايلي که به واحد اشياي گمشده سازمان تحويل داده مي‌شود روشن مي‌گذاريم چون بيشتر افراد در صورت گم کردن گوشي موبايل با همراه خود تماس مي‌گيرند.
وي خاطرنشان کرد: در جلسات شهرشناسي و توجيهي که براي رانندگان تاکسي برگزار مي‌شود، سعي مي‌کنيم اطلاع‌رساني لازم در خصوص تحويل اشياي گمشده به مسئول اين واحد داشته باشيم تا در صورت پيدا شدن شي‌ در تاکسي ظرف مدت حداکثر 48 ساعت به سازمان تحويل دهند.
مدير روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با اشاره به اينکه شهروندان مي‌توانند با مراجعه به اين واحد پيگير اشياي گمشده خود باشند، يادآور شد: شهروندان اطمينان داشته باشند که اگر در ترددهاي خود از تاکسي‌هاي تحت نظارت سازمان استفاده کنند در صورتي که اشيا و يا مدارک خود را در تاکسي فراموش کنند، رانندگان تاکسي آن را به واحد اشياي گمشده سازمان تحويل مي‌دهند.
پايان پيام
 
 
 
 
 
 

تصاویر مرتبط