شنبه ۱۳۹۳/۰۲/۰۶

کاشي پز، مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين خبرداد:

بازديد مديرعامل و معاونان سازمان تاکسيراني قم از اقدامات تاکسيراني قزوين

مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين از بازديد مديرعامل و معاونان سازمان تاکسيراني قم از پروژه ها و زيرساخت هاي تاکسيراني قزوين خبرداد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: مسئولان تاکسيراني برخي از شهرهاي کشور براي انتقال تجربيات از سازمان هاي تحت نظات خود در ديگر شهرهاي کشور بازديد مي کنند.

وي اضافه کرد: در اين راستا مديرعامل و معاونان سازمان تاکسيراني شهر قم وارد استان قزوين شده و از پروژه هاي در حال اجراي اين سازمان بازديد کردند.

اين مسئول عنوان کرد: يکي از مواردي که در اين بازديدها مطرح شد، بحث استفاده از کارت الکترونيکي براي پرداخت کرايه تاکسي بود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين تصريح کرد: تاکسيراني قزوين پيش از اين اقدام به راه اندازي دستگاه پرداخت الکترونيکي کرايه تاکسي در خودروهاي شرکت کوروش تاکسي کرده بود که اجراي اين طرح با استقبال خوبي از سوي شهروندان روبرو شده است.

کاشي پزها بيان کرد: اين هيات تاکسيراني از نحوه استفاده از دستگاه پرداخت الکترونيکي کرايه تاکسي که در شرکت کوروش تاکسي مورد استفاده قرار گرفته نيز بازديد کردند.

وي گفت: باتوجه به اين تجربه موفق در استفاده از دستگاه هاي پرداخت الکترونيکي کرايه تاکسي، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرقم درخواست کرد براي انتقال تجربيات و همکاري بيشتر جلسات بيشتري باحضور مسئولان سازمان تاکسيراني قم و قزوين برگزار شود.

اين مسئول خاطرنشان کرد: اين هيات همچنين از مرکز کنترل ترافيک قزوين بازديد کرده و از نزديک در جريان نحوه عملکرد اين مرکز قرار گرفتند.

 

مديرعامل و معاونان سازمان تاکسيراني قم در ادامه سفر به استان قزوين از بناهاي تاريخي و گردشگري قزوين نيز بازديد کردند. 
 

 

تصاویر مرتبط