یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

عرشیان:

بسته ارزاق حمایتی با نرخ مصوب دولتی در بین تاکسیرانان در حال توزیع است

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از توزیع بسته ارزاق حمایتی توسط واحد امور رفاهی سازمان تاکسیرانی با نرخ دولتی در میان تاکسیرانان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، عرشیان افزود: با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) و واحد امور رفاهی سازمان تاکسیرانی بسته ارزاق حمایتی با نرخ مصوب دولتی در میان تاکسیرانان در حال توزیع است.

وی ادامه داد: این بسته حمایتی شامل 2 کیلو شکر، 3 عدد روغن و 10 کیلو برنج است با همکاری سازمان صمت و امور رفاهی سازمان تاکسیرانی در میان تاکسیرانان در حال توزیع است و تاکسیرانان محترم تا 26 اسفند فرصت دارند برای دریافت این بسته حمایتی با مسئولین خطوط و نمایندگان خود تماس حاصل نمایند.

پایان پیام

تصاویر مرتبط