پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۱/۲۸

دبيرهيات انضباطي سازمان تاکسيراني قزوين خبرداد

صدور 152 رأي در هيات انضباطي سازمان تاکسيراني قزوين در سال 92

باتوجه به موارد تخلفي که به هيات انضباطي سازمان تاکسيراني قزوين گزارش شده بود، در سال گذشته 152رأي در اين هيات صادر شد.

 

دبيرهيات انضباطي سازمان تاکسيراني قزوين گفت: باتوجه به موارد تخلفي که به هيات انضباطي سازمان تاکسيراني قزوين گزارش شده بود، در سال گذشته 152رأي در اين هيات صادر شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني قزوين، مجيد اسلامي افزود: در سال 91تعداد آراء صادر شده 177 مورد بود که اين کاهش آراء صادر شده نشان مي دهد ميزان شکايات مطرح شده از سوي شهروندان در سال جاري کاهش يافته است.
وي اضافه کرد: کاهش شکايات مردمي از سازمان تاکسيراني نيز حاکي از اين امر دارد که سطح کيفيت خدمات رساني اين سازمان به شهروندان افزايش يافته و موجب افزايش رضايت مندي آنان شده است.
مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني قزوين با اشاره به تخلفات تاکسيراني که تابع تصميمات هيات انضباطي است، عنوان کرد:امتناع از حمل مسافر با شرايطي خارج از مقررات،عدم رعايت شئون اسلامي و اجتماعي،عدم انجام کشيک هاي محوله و رعايت مقررات آن،اقدام به تاکسيراني براي غير از ساعت، مسير و سرويسي که در پروانه قيد شده است از جمله تخلفاتي است که تابع تصميمات هيات انضباطي است.
اسلامي تصريح کرد: ارتکاب به جرم در هنگام تاکسيراني يا با استفاده از تاکسي، عدم رعايت نرخهاي مصوب و عدم استفاده از تاکسي متر در صورت نصب و الزام استفاده از آن، عدم رعايت مقررات مربوط به حمل مسافر و تکرار تخلفات راهنمايي و رانندگي، استفاده از پلاک شناسايي راننده ديگر در هنگام ارايه سرويس، نصب و استفاده از وسايل غير مجاز که مخالف دستورالعمل هاي صادر شده باشد در تاکسي، پروانه بهره برداري از امتياز سرويس هاي تاکسي شهري از ديگر موارد تخلفي است که تابع تصميمات هيات انضباطي سازمان مي باشد.
وي بيان کرد: جلسات هيات انضباطي با توجه به تعداد پرونده هاي ارسالي از سوي دبيرخانه هيات در محل تعيين شده و با حضور تمام اعضا تشکيل دهنده هيات انضباطي برگزار شده و پس از بررسي شکايات مطرح شده از سوي شهروندان اقدام به صدور رأي در خصوص نحوه جريمه تاکسيرانان مي کند.
دبيرهيات انضباطي سازمان تاکسيراني قزوين با بيان اين که تصميمات هيأت قطعي و لازم الاجراست، گفت: براي بررسي بهتر پرونده ها و در اختيار داشتن اظهارات تاکسيران، موارد تخلف به وي تفهيم اتهام ميگردد تا توضيحات خود را به صورت کتبي براي هيات انضباطي ارسال کند.
مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني قزوين يادآور شد: اگر بنا به تشخيص هيات انضباطي ميزان تخلف تاکسيران به اندازه اي باشد که پروانه تاکسيراني وي به صورت دايم باطل شود، آن فرد حق ثبت نام مجدد براي دريافت پروانه جديد را ندارد.
اسلامي يادآور شد: تمام اين قوانين و مقررات براي ارائه خدمات بهتر به شهروندان و جلب رضايت آنان است و از شهروندان انتظار مي رود تخلفات مشاهده شده را از طريق شماره تلفن 2348 داخلي 110و شماره پيامک 30007133 با مسئولان سازمان تاکسيراني قزوين در ميان بگذارند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط