یکشنبه ۱۳۹۳/۰۱/۱۰

کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين خبر داد؛

فعاليت بيش از 5 هزار تاکسي در قزوين

5 هزار و 41 دستگاه تاکسي‌ با هدف ارائه خدمات به مسافران در شهر قزوين فعال است.

 

 
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: 5 هزار و 41 دستگاه تاکسي‌ با هدف ارائه خدمات به مسافران در شهر قزوين فعال است.
 به گزارش خبرگزاري فارس از قزوين، رشد سريع شهر و افزايش ناگهاني تعداد اتومبيل‌ها، کنترل خيابان‌ها را مشکل کرد و براي شهرداري کاملا مشخص بود که هدايت اتومبيل‌ها براي رفت و آمد در شهر را بايد به مأموران خاصي بسپارد.
سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري قزوين بعد از پشت سر نهادن دوراني سخت، پر مخاطره و غير متمرکز، پس از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي با هدف تمرکز، کنترل و نظارت بر حُسن اجراي خدمت‌رساني شروع به فعاليت کرد.
به منظور آگاهي از پيشبرد امور در اين حوزه شهري با مصطفي کاشي‌پز مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري قزوين گفت‌‌و‌گويي ترتيب داديم که در پي مي‌آيد.
فارس: سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري قزوين در چه سالي آغاز به فعاليت کرد؟
سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر قزوين در شهريور ماه سال 1376 تشکيل شد.
فارس: اين سازمان چه اهدافي را دنبال مي‌کند؟
از جمله اهدافي را که اين سازمان در پي آن است مي‌توان به تصدي و اجراي همه طرح‌هاي مطالعاتي، اجرايي و عمراني مربوط به تاکسيراني و رفاه شهروندان در ارتباط با تاکسيراني، تصميم گيري و تعيين تکليف نسبت به همه اموري که به هر نحو به تاکسيراني ارتباط پيدا کند و تدوين و تصويب آيين‌نامه‌ها اشاره کرد.
همچنين دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي داخلي مورد نياز، اجرا و اعمال مقررات تصويب شده نسبت به تاکسيرانان و تاکسي داران، نظارت بر امور رفاهي، درماني، تأميني، فرهنگي، خيريه و ورزشي کارکنان و کارگزاران تاکسيراني اعم از تاکسي‌داران، تاکسيرانان، مديران و رانندگان شرکت‌هاي حمل و نقل بار و مسافر درون شهري، برنامه‌ريزي در امور اجرايي، کنترل، بازرسي و امور انضباطي، تشويقي و خدماتي از اهداف اصلي اين سازمان است.
فارس: اين سازمان متشکل از چه ارکاني است؟
اين سازمان متشکل از شورا، هيئت مديره، مديرعامل و حسابرس «بازرس» است و در حال حاضر اين سازمان داراي واحدهاي مختلف معاونت اجرايي، امور اداري، مالي، حراست، بازرسي و نظارت، روابط عمومي، رسيدگي به شکايات، حمل و نقل بار، امور شرکت‌هاي حمل و نقل مسافر، تاکسي بي سيم، انفورماتيک، نقل و انتقالات خودرو، هيئت انضباطي و صدور پروانه است.
همچنين رياست شوراي سازمان بر عهده فرماندار شهر قزوين و رياست هيئت مديره سازمان بر عهده معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين است.
فارس: چه تعداد تاکسي در شهر قزوين مشغول فعاليت است؟
پنج هزار و 41 دستگاه تاکسي‌ با هدف ارائه خدمات به مسافران در شهر قزوين فعال است که از اين آمار دو هزار و 59 تاکسي زرد گردشي و خطي، يک هزار و 814 تاکسي نارنجي فعال در شرکت‌ها، 51 تاکسي ون، يک هزار و 52 سواري شخصي ساماندهي شده و 22 تاکسي سبز بانوان است.                                                                                                     
فارس: سال گذشته سهم تاکسيراني از سفرهاي شهري قزوين چند درصد بوده است؟
در سال جاري سهم تاکسيراني از سفرهاي شهري قزوين 36 درصد بوده است که از اين آمار 32 درصد سهم تاکسي‌هاي خطي و گردشي و چهار درصد سهم تاکسي شرکتي بوده است.
همچنين تعداد کل سفرهاي روزانه انجام شده 300 هزار سفر با تاکسي در شهر قزوين بوده است و حداقل کرايه سوار شدن به اين خودرو 300 تا حداکثر 900 تومان است.
فارس: رانندگان تاکسي در قزوين از چه تحصيلاتي برخوردار هستند؟
38 درصد رانندگان تاکسي در قزوين ديپلم و بالاتر و 62 درصد زير ديپلم هستند.
فارس: چه تعداد از تاکسي‌هاي اين سازمان در خدمت سرويس مدارس است؟
953 دستگاه تاکسي در خدمات‌رساني سرويس مدارس فعال است و رانندگان اين خودروها ماهانه به ازاي هر دانش‌آموز 60 هزار تومان کرايه دريافت مي‌کنند.
فارس: تاکنون چه اقداماتي در اين سازمان صورت گرفته است؟
از جمله اقدامات صورت گرفته مي‌توان به نقل و انتقال 27 مورد تاکسي، صدور 328 مورد پروانه بهره‌برداري، صدور 478 مورد دفترچه تاکسيراني که از سوي سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري قزوين انجام شده است اشاره کرد.
فارس: چه تعداد شکايت به اين سازمان واصل شده و در اين خصوص چه اقداماتي صورت گرفته است؟
در سال گذشته دو هزار و 910 مورد شکايات واصل شده به سازمان بوده که اين سازمان به همه آنها رسيدگي کرده است.
همچنين 62 مورد از اين شکايت‌ها به کميته انضباطي ارسال شده که از اين آمار 44 مورد به توقف تاکسي در پارکينگ منجر شده است.
فارس: چه اقداماتي در کارگاه‌هاي آموزشي اين سازمان صورت گرفته است؟
به منظور افزايش توان علمي تاکسي‌رانان، تاکسي داران، مديران و رانندگان شرکت‌هاي حمل و نقل بار و مسافر درون شهري و همچنين رانندگان سرويس مدارس کارگاه‌هاي آموزشي با محوريت اهداف، وظايف و اختيارات سازمان تاکسي‌راني برگزار شده است.
از جمله موضوعات اين کارگاه‌ها مي‌توان به شرايط صدور پروانه تاکسي‌راني، وظايف و حدود اختيارات تاکسي رانان، هيئت انضباطي، آشنايي با شهر و بناهاي تاريخي، بهداشت فردي و کمک‌هاي اوليه، قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي، مسايل ايمني راه‌ها و نحوه کار در جاده‌هاي برف‌گير، جلوگيري از سرقت خودرو و بار مسافر اشاره کرد.
اين کارگاه‌ها با حضور کارشناسان آموزش سازمان، مرکز بهداشت و درمان، کميته فرهنگ شهروندي سازمان فرهنگي شهرداري قزوين و راهنمايي و رانندگي منطقه انتظامي قزوين به صورت مستمر و هفتگي برگزار مي‌شود.
فارس: در خصوص اعضاي هيئت مديره اين سازمان و وظايف آنها توضيح دهيد.
اعضاي هيئت مديره سازمان مرکب از سه نفر عضو اصلي و يک نفر عضو علي البدل به است که عبارت است از معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين به عنوان رئيس هيئت مديره، دو نفر کارشناس خبره و آگاه به مسايل حمل و نقل مسافر شهري و يک نفر عضو علي البدل در غياب عضو اصلي انجام وظيفه خواهد کرد.
از جمله وظايف اين هيئت مديره مي‌توان به اجراي برنامه‌ها و تصميمات و مصوبات شورا، بررسي بودجه، اصلاح و متمم و تفريق بودجه، بررسي ترازنامه و حساب سود و زيان ساليانه، پيشنهاد تشکيلات اداري و فني مناسب، تهيه و تنظيم آيين نامه‌هاي داخلي، رسيدگي و تصويب معاملات و پيشنهاد نوع تخلفات تاکسي رانان و تاکسي داران اشاره کرد.
 

 

تصاویر مرتبط